Reacties

 • Van Johan op Den electriek-doctoor

  Een hedendaags relaas over de “manipulator” staat in Het Nieuwsblad https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210917_96611822

  Ga naar de reactie
  19/09/2021 om 9:36 am
 • Van ANTOINE CLAERHOUDT op Wat is de liefde zoet !

  HEEL MOOI LIEFDES LIEDJE . JAMMER DAT IK HET NIET KAN ZINGEN MAAR VIND HET PRACHTIG VAN TEKST .DANK U WEL DAAR VOOR .

  Ga naar de reactie
  10/09/2021 om 1:21 am
 • Van vandepitte op Willy Lustenhouwer in "De geschiedenis van het café-chantant" - Tijdens mijn speurtochten naar typische Brugse spreuken en gezegden

  niks met lustenhouwer te maken maar ik zoek de tekst van het lied
  ter ere van Cardijn Viering
  het is gemaakt op de melodie van de” Machtigste koning van storm en geweld ”
  ik zoek het al meer dan 15j wie kan helpen ???

  Ga naar de reactie
  31/08/2021 om 11:08 am
  • Van Johan op Willy Lustenhouwer in "De geschiedenis van het café-chantant" - Tijdens mijn speurtochten naar typische Brugse spreuken en gezegden

   De zangwijze die u citeert staat bekend in de zangboekjes voor scholen als “Zeeroverslied” en de eerste zin luidt : “De machtigste koning van storm en van wind is de arend, geweldig en groot.” De auteurs worden nergens vermeld en ook de “Nederlandse Liederenbank” schijnt niet te weten waar het vandaan komt. Volgens Jacques Klöters dateert het van circa 1940. Dat wil zeggen: in oudere liedjesbundels wordt het niet vermeld. Dit terzijde natuurlijk.
   Maar over het gezochte lied op een Cardijn-viering zegt dit niet veel en vind ik ook niets…
   * Op welke Cardijn-viering werd het gezongen? Ook op 1 mei 2017 ?
   * Ken je geen enkel flardje van de tekst?
   * Heb je de vraag al gesteld bij http://www.kaj.be ?

   Ga naar de reactie
   31/08/2021 om 11:41 am
 • Van Johan op Den droom van een schildwacht

  In het boek “Lionel Bauwens, de onvergetelijke Tamboer” (Roger Hessel, 1984) staat een (vermoedelijke) “remake” van dit lied onder (dezelfde) titel “Den droom van een Soldaat”, zonder vermelding van zangwijze. Dat is ongetwijfeld eveneens “Malgré tes serments”.
  Inhoudelijk verschilt deze recentere versie nogal: de soldaat wordt bedrogen en, kort nadat hij een brief van haar krijgt waarin ze hem de bons geeft, wordt hij neergeschoten terwijl hij op wacht staat. Stervend herhaalt hij nog eens het misnoegde refrein…

  1. Liefste sprak een jongen teer
  Wanneer zien wij nog elkander eens weer
  ’t Is niet mijne wil sprak hij zachtjes en stil
  Ik moet weldra het leger vervoegen
  Maar gedenk mij steeds altijd
  Waakt op uw hartje en wees maar verblijd
  Vaartwel en tot betere tijden
  Het uur van vertrek is nabij

  Refrein
  Wij scheiden met oprechte liefde
  Hetgeen in zijn hartje griefde
  Z’herhaalde de woorden nog meer en meer
  ‘k Min u teer, ‘k min u teer
  Maar pas was hij henengevlogen
  Hij werd door haar liefde bedrogen
  Ziedaar nu de valschheid van ieder vrouw
  Die zweert dat zij u blijft getrouw

  2. Hij dacht steeds aan zijn vrienden
  ’t Is haar alleen sprak hij die ik bemin
  Hij droomde van haar en hij lijde bezwaar
  Hij zag haar met een ander floreeren
  Hij ontwaakte en zuchte teer
  0 ! valsche droomen komt toch eens weer
  Wat zou zij mij hebben vergeten
  0 ! neen dat kan toch niet bestaan

  3. Een brief tot hem gericht
  Bracht nu de waarheid volledig aan ’t licht
  Zij schreef hem zoo teer, geene liefde niet meer
  Gij zijt al mijn gedachten ontvlogen
  ’s Avonds trok hij op de wacht
  En op het uur dat het sloeg middernacht
  Weergalmt een schot in de verte
  En stervend die sprak een soldaat

  Ga naar de reactie
  27/08/2021 om 11:40 am
 • Van Willem op Andere liederen

  Mijn tante zong in 1940 een lied over kunstboter/margarine destijds op de markt gebracht door Jurgens te Oss, later Unilever.
  Ik ben de tekst kwijt en doe nu een poging om die terug te vinden.
  Misschien kunt u mij helpen.
  Met vriendelijke groeten

  Ga naar de reactie
  22/08/2021 om 12:50 pm
  • Van Johan op Andere liederen

   We publiceerden 5 jaar geleden een lied over “Margarine”. Is het dat? Zie https://www.wreed-en-plezant.be/wrdprs/2016/02/margarine/
   Zoniet, kent u een flard van de gezochte tekst, dan kan ik beter zoeken?

   Ga naar de reactie
   22/08/2021 om 1:10 pm
 • Van Bonneux Marc op De moord op de pastoor van Nijlen (1842)

  Ga naar de reactie
  18/08/2021 om 11:43 pm
 • Van Van der Staey Richard op Droevige moord te Herentals (1919)

  Johan, sinds korte tijd kan ik de instrumentale versies, noch de gezongen versies beluisteren. Ik ben natuurlijk heel slecht in de omgang met pc maar weet jij eventueel wat ik zou fout doen? Voordien geen problemen gekend.
  groetjes,
  Richard

  Ga naar de reactie
  21/07/2021 om 10:40 pm
 • Van Johan op Het lied van Landru (1926)

  Er blijkt momenteel een theaterproductie in de maak te zijn rond de figuur van Landru. Of de makers hiervan zich een beetje gebaseerd hebben op onze bevindingen weten we niet, we zullen moeten gaan kijken om dat te weten te komen. Ik vermoed van niet, want zij spreken van 283 dames die door zijn toedoen spoorloos verdwenen en dat is toch ongelooflijk veel meer dan het tiental die volgens het gerecht slachtoffer werden.

  Ga naar de reactie
  11/07/2021 om 3:38 pm
  • Van Johan op Het lied van Landru (1926)

   Het stuk wordt eerstdaags opgevoerd in Herent – zie https://www.gcdewildeman.be/programma/jan-decleir-het-banket-i-solisti-en-vlaams-radiokoor-landru

   Ga naar de reactie
   01/10/2021 om 11:24 am
 • Van Clara Hayen op De misdaad van een soldaat (Van Ferdinand en Virginie)

  Onze hele familie kan dit lied zingen, want onze grootvader (soldaat 14-18) heeft het zijn hele leven,op elk feest, gezongen.

  Ga naar de reactie
  10/07/2021 om 12:53 pm
 • Van jan Huyghe op Duitse gruweldaden

  Johan,
  Kenden Hubert Geens (Kempen) enerzijds en het duo Lionel Bauwens (Tamboer, Eeklo)-Frans Jacobs (Gent) anderzijds elkaar? Wisselden ze liedbladen uit? “Leenden” ze van elkaars teksten?
  In het kader van mijn collectie Volksliedonderzoek in Groot-Veurne (KU Leuven, 1979 o.l.v. prof. S. Top) bezorgde Alfons Demolder (Booitshoeke bij Veurne, °1912 Wulpen) mij een vliegend blad van Bauwens-Jacobs, waarop het lied Het folterkamp van Buchenwald (zangwijze Met goud niet te betalen).

  De tekstuele gelijkenissen vallen erg op. Af en toe letterlijk dezelfde regels. Vooral in de eerste en de tweede strofe. Zodanig dat men best mag aannemen dat de ene of de andere het idee en veel woorden bij zijn collega heeft “geleend”. Geens bij Bauwens/Jacobs? Of omgekeerd?
  Opvallend is verder ook dat beide inhoudelijk analoge versies nochtans op een verschillende melodie worden gezongen: Duitse gruweldaden van Geens op Korenbloemen blauw, versus Het folterkamp van Buchenwald van Bauwens/Jacobs op Met goud niet te betalen. Zodat beide teksten inhoudelijk dan toch weer wat uiteenlopen.

  Wie van wie heeft “geleend” kunnen we eigenlijk pas met zekerheid zeggen als we weten welk lied het eerste was. Wellicht kan Roger Hessel helpen?

  Hier de tekst van Het folterkamp van Buchenwald (Lionel Bauwens/Frans Jacobs – wijze Met goud niet te betalen)

  1.
  ’t Is bijna net te gelooven
  Wat Hitler zijn volk heeft begaan
  Die niet voor hem hèn gebogen
  Werden naar een strafkamp gedaan
  Daar stond hun de dood wreed te wachten
  Van honderden menschen hun bloed
  Die vloeide bij dagen en nachten
  Wee u, gij laf Duitsch gebroed

  Refrein
  In Buchenwald, het kamp der martelaren,
  Eeuwig vervloekt, zijt gij daarvoor, barbaren
  Uw evenmenschen, hebt ge wreed doen sterven
  Maar God beschikt, uw straf komt ook in ’t zicht

  2.
  Als beesten hebt gij u gedragen,
  Schande voor gansch ’t Duitsche ras,
  Uw slachtoffers daarin te jagen
  Waar honger en leed kwam te pas,
  De wereld kan het nooit vergeven,
  Gefolterd, bij duizende moord,
  G’ontnam er die menschen het leven,
  Die wreedheid is erg ongehoord

  3.
  Gij die de pluim wilde dragen,
  Van reinheid, beschaafdheid, verstand,
  Bewonderd uw werk nu barbaren
  Gij stichters van die wereldbrand
  Miljoenen menschen bedorven
  Was nog niet genoeg in een woord
  Als slaven en martelaars gestorven
  Ziedaar uw beschaafdheid is moord.

  Met vriendelijke groet,
  Jan Huyghe, Oostduinkerke

  Ga naar de reactie
  07/07/2021 om 12:41 pm
 • Van michel de rouck op Ze krijgen kletten

  Tof ! Weten jullie méér over die WILLY ?

  Ga naar de reactie
  16/06/2021 om 8:26 am
  • Van Johan op Ze krijgen kletten

   Niet veel, we hebben maar een tweetal liedbladen gevonden met liedjes van hem, allemaal over WOII. Eén ervan was gedrukt bij Alphonse Wouters, Rue de l’Armistice 23, Koekelberg en misschien is dat “Willy” (soms geschreven als “Wylly”) zelf wel. We hebben immers ook een liedblad gevonden uitgegeven door deze Alphonse waarop staat “Woorden van Wouters Alphonse” bij de liederen “DOLFKE en zijn vuil klik” en “Bevrijding”, terwijl die op een ander liedblad dus gemerkt zijn met “Woorden van WYLLY”.

   Ga naar de reactie
   16/06/2021 om 10:23 am
 • Van Gerd Dossche op Met mijne vlieger ...

  Hoi,

  Ik weet niet of iemand deze rubriek nog leest (laatste input 16/01/2020) maar ik ben op zoek naar een alternatieve versie van ‘Mijne Vlieger’ die werd gemaakt toen VDB (Van den Boeynants – toenmalig minister van landsverdediging) rond 1975 moest beslissen over de vervanging van de jachtvliegtuigen van het Belgisch leger).De versie luidt ‘Zijne vlieger gaat net meer op, die xy (ik weet het juiste bedrag niet meer) miljard worden zijn strop’ etc, met dezelfde melodie. Kan iemand me helpen. Ik heb gezocht bij Katastroof en Vuile Mong maar geen succes. Ik vraag me af of het niet W De Buck zelf was die deze alternatieve versie heeft gezongen?

  Ga naar de reactie
  05/06/2021 om 3:58 pm
  • Van Johan op Met mijne vlieger ...

   Er werd toen betoogd tegen de “30 miljard voor moordvliegtuigen”. Dat was nog in BEF uiteraard, niet in EUR. Vuile Mong en zijn Vieze Gasten hebben daar inderdaad liederen over gezongen: “Zijn vlieger gaat niet meer op”, “Op ’t kazerneplein” , “Inflatierock” , “Crisisblues”, te vinden op een EP 45t “VDB, niet met ons pree” uitgegeven door het “Centrum voor Info en Aktie” PR 005.
   In het boek “Het Cirkus van Vuile Mong en de Vieze Gasten” (1981, Kritak uitgeverij, Leuven, ISBN 90 6303 066 5) wordt de tekst en de melodie hiervan niet verder gespecifieerd.
   Misschien kan je de plaat via Discogs bekomen: https://www.discogs.com/Het-Cirkus-Van-Vuile-Mong-Zijn-Vieze-Gasten-Veedeebee-Niet-Met-Ons-Pree/release/11074349

   Ga naar de reactie
   05/06/2021 om 9:46 pm
 • Van Georges op Het lot van de werkman

  Beste,
  Ik heb het crisisleven vaak horen zingen op café in het begin van de jaren 50, door mensen die de jaren 30 als volwassenen hebben meegemaakt.
  In die tijd werd er nog veel gezongen in cafés, want er waren toen nog geen jukeboxen.
  Groeten,
  Georges

  Ga naar de reactie
  19/05/2021 om 8:54 am
 • Van Johan op Nen dief in huis

  Roland Desnerck vond een liedblad van Achilles Coppenolle die de tekst van Jaak Van Gestel herwerkte op de melodie van “Elle danse le Charleston” – cfr. “De vuilste verkens krijgen ’t schoonste stroot“.

  Hieronder zijn eerste strofe + refrein.

  Vader, moeder waren slapen
  En zie hun Katrien
  Kwam door ’t achtervenster loeren
  Om haar lief te zien.
  Zij die zag hem op den duur
  Klimmen zacht over de muur.
  Z’ opende het venster en zij riep er: kom Arthur
  Maar moeder hoort gerucht
  Wijl zij sprak met een zucht.

  REFREIN
  Ach Lowie, hoorde gij niets wat een gedruisch?
  Heel zeker die is er eenen dief in huis.
  ’t Is op den kamer van Katrien,
  Allee staat op en gaat eens zien.
  Z’ hoorden altijd maar gekraak en een gerucht,
  Stille spreken en daarna wat eenen zucht.
  En moeder riep er bovendien:
  Ach Lowie, ’t is een dief
  Eenen dief bij ons Katrien.

  Bij Coppenolle vinden we vaak verhaaltjes of teksten terug die “toevallig” ook door één van zijn concurrenten werden gezongen …

  Ga naar de reactie
  07/05/2021 om 10:14 am
 • Van Meeuwis op Schrikkelijke moord te Erpe bij Aalst (1930)

  Dit lied gaat over mijn overgrootmoeder Jeanette Geeroms

  Ga naar de reactie
  05/05/2021 om 1:43 pm
 • Van Johan op Te jong om te sterven

  Bedankt voor de info maar … ik vind in de programmagids van Eclips TV hierover niets terug en volgens Telenet is er geen enkele zender momenteel die een programma “Het lied van de week” uitzendt. Kan je een datum + uur opgeven?

  Ga naar de reactie
  24/04/2021 om 7:53 pm
 • Van Paul Geens op Te jong om te sterven

  Veel liedjes van Arnold Frank zijn door hem verfilmd en deze worden thans uitgezonden door Eclips TV als “Het lied van de week”.

  Ga naar de reactie
  24/04/2021 om 4:39 pm
 • Van michel de rouck op Te jong om te sterven

  Interessant, zoals altijd !

  Ga naar de reactie
  21/04/2021 om 8:27 am
 • Van P. Zoet op Harten met opschriften

  Beste,

  Uit nalatenschap ben ik in het bezit van dit lied geschreven met potlood op briefpapier en ondertekend met CLINGE DOORENBOS. Weet niet in hoeverre dit een origineel is (waarschijnlijk wel) maar zou dit lied in ieder geval aan hem toeschrijven.

  groet,

  Ga naar de reactie
  17/04/2021 om 7:31 pm
  • Van Johan op Harten met opschriften

   Dat zou wel eens kunnen kloppen! J.P.J.H. Clinge Doornbos (1884-1978) was – volgens R. Kammelar in het boek “Het Monster Van De Oorlog” – een artiest die zich liet opmerken toen hij tijdens zijn legerdienst optrad voor de soldaten, samen met zijn echtgenote Wobbina de Blécourt die hem begeleidde op piano. In de periode 1920-1970 zou hij voor het dagblad “De Telegraaf” versjes maken rond actuele gebeurtenissen. Wij hebben bovenstaande tekst evenwel niet als partituur of in een bloemlezing van zijn werk teruggevonden.

   Ga naar de reactie
   18/04/2021 om 9:21 am
 • Van Johan op Bombardement in Mortsel (1943)

  Andreas Jacquet mailde me volgende aanvullingen:

  Hello
  Ik ben zo vrij geweest om nog wat opzoekingen te doen betreffende het bombardement te Mortsel .
  Ik hoop dat ik u hiermee een plezier gedaan heb.
  In totaal werden er 245,5 ton bommen afgeworpen
  Slechts 4 troffen er de “ erla “
  In de nabij gelegen Gevaert fabriek viel er een bom op de “ donkere zalen” . Daar vielen 43 doden , haast allemaal meisjes en jonge vrouwen .
  In de meisjesschool Sint Lutgardis stierven 61 leerlingen en 5 zusters .
  De sint Vincentiusschool werd herschapen in een puinhoop Er stierven 103 leerlingen en 3 leerkrachten .
  In de priveschool Les Arbeilles stierven 3 leerlingen
  In het schooltje “ Guido Gezelle “ vonden 23 leerlingen de dood .

  Er vielen 272 slachtoffers uit Antwerpen , 53 uit Edegem , 34 uit Kontich , 28 uit Wilrijk , 22 uit Lier , 18 uit Hove en 14 uit Hoboken . alle andere slachtoffers kwamen uit Mortsel .
  Het dient vermeld ( eerlijk is eerlijk ) dat de bezetter alles deed om de getroffen bevolking te helpen . Elk voertuig , om het even wat werd ingezet als ziekenwagen , en er werd flink geholpen bij de opruiming . ( bij het opruimen is er een hulpverlener omgekomen ) .
  De hulporganisatie “ winterhulp kwam soep en voedsel uitdelen aan de slachtoffers .
  De Amerikaanse oorlogsfilm “ Twelve o’clock high “ met Gregory Peck in de hoofdrol is gebaseerd op deze gebeurtenis .

  Wat het lied betreft , ik heb het nooit iemand horen zingen , en ik heb dus geen idee op welke zangwijze die lied gezongen wordt .

  Met vriendelijke groeten Andreas Jaquet
  PS : Ik ben ook zo vrij geweest om enkele oude foto’s van het bombardement toe te voegen .  Ga naar de reactie
  06/04/2021 om 1:24 pm

Copyright © 1967-2022 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi kind-thema, v2.2, op
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com