Reacties

Bezoekers van deze website kunnen desgewenst reageren op elke bijdrage en hun bedenkingen staan dan bij het bericht terzake onderaan vermeld.

Hieronder al die reacties samengebundeld in omgekeerde chronologische volgorde, de recentste dus bovenaan. Om de context terug te vinden kunt u klikken op de in rood weergegeven titel van het oorspronkelijke bericht.


 • Van Eddy Adriaens op Wrede Moord te Denderhoutem (1948)

  Volgens mijn moeder, die zelf ook door de moordenaar op de dag zelf van de moord of de dag ervoor, bedreigd werd, betrof het wel degenlijk een Nederlander. Heb in de streek ook nooit iets anders gehoord.

  Ga naar de reactie
  27/11/2022 om 9:19 pm
 • Van Johan op Is Hitler dan zo'n ezel?

  Het lied “Is Hitler dan zo’n ezel” troffen we nu ook aan op een liedblad met “De laatste Oorlogsliederen”, gespeeld en verkocht door H. Hebbelinck uit Aalst. Daar wordt vermeld dat de tekst werd geschreven door Fr. Verherstraeten

  Ga naar de reactie
  20/11/2022 om 6:27 pm
 • Van Johan op Verboden liefde

  Volgens het liedjesschrift van Clara en Julia Lambrecht uit Aalter, circa 1942 geschreven, lied nr 7, werd dit oorspronkelijk gezongen op de melodie van “

  1. Le bâtelier de la Volga     
  ” van Emile Liétard.

  Ga naar de reactie
  18/11/2022 om 5:15 pm
 • Van Johan op Dansen uit Leefdaal

  Ook “Mandolin Man” spelen een prachtige versie van de “Polka van Leefdaal”

  Ga naar de reactie
  08/11/2022 om 6:33 pm
 • Van Michel Van Essche op Wij vragen geen oorlog maar wel Vrede

  Brandend actueel begot!

  Ga naar de reactie
  19/10/2022 om 6:59 pm
 • Van Johan op De Nachtwacht

  Dankzij het speurwerk van Boudewijn, kleinzoon van de auteur, hebben we nu zekerheid dat Louis Michiels tekst en muziek van dit “kluchtlied” schreef in … januari 1921 volgens een geschreven nota van de auteur of in 1935, volgens de handgeschreven muziekpartituur van dezelfde auteur. Allicht als onderdeel van een muzikaal toneelstuk of van een “revue”, opgevoerd in 1 van de 4 toneelzalen die Leefdaal rijk was in de eerste helft van de 20e eeuw.
  Dat mijn vader de melodie in 2001 nog uit het hoofd kende is opmerkelijk: hij moet die als kind – hij was 10 jaar oud in 1938 – horen zingen hebben bij de opvoering van een toneelstuk of revue in de Filharmonie, maar meer dan een handvol keer kan hij dat toch niet gehoord hebben, en een plaatopname of zo bestond er niet van …

  Ga naar de reactie
  17/10/2022 om 7:33 pm
 • Van Johan op Mieleke

  Dit liedje was ook bekend aan Miel Cools, zo leren we op https://mielcools.be/allerlei/ inclusief een live-opname van deze top-vertegenwoordiger van de Kleinkunst. Zijn melodie wijkt vooral in de strofen ver af van wat Riske noteerde, ik vermoed dat Miel het origineel fel heeft opgesmukt om het beter te doen aansluiten bij zijn zelfvervaardigd repertoire.

  Ga naar de reactie
  04/10/2022 om 9:00 am
 • Van Johan op Ons huisje in Vlaanderen

  J.P. Muys stuurde ons een fragment uit het liedjesschrift van Flavie Vanmoortel uit Bekegem, waarin 2 extra-strofen te vinden zijn die in “Zes Oorlogsliederen” niet werden afgedrukt. Zij noteert er bij dat ze de tekst heeft “afgeschreven” op woensdagnamiddag 5 april 1922, maar blijkbaar niet uit de publicatie die wij konden terugvinden. Die strofen blijken echt wel essentieel voor het hele verhaal en we zijn erg blij met de aanvulling!

  (strofe 1b)

  Het had een strooien kappe op ’t lemen lijf gezet
  en vensterkens zo kleine als pieperoogskens net.
  Maar alles was kraakzuiver, de muurkens wit als krijt,
  het rode stenen vloertje, een kanten zandtapijt.

  (strofe 2b)

  En in dit lachend nestje daar woonden vaartje en moe
  zo samen, zo gelukkig, met ’t groene deurken toe.
  Elk jaar bracht een nieuw broertje of een lieve zus
  als zonnekens die vochten om d’eerste morgendkus.

  Ga naar de reactie
  29/08/2022 om 11:58 am
 • Van Ben Lommelen op Den houten man ("Een mirakel")

  Prachtig lied!
  Ik zat het hier thuis te studeren toen ik me afvroeg of ik nog een oudere bron had. Ik meende namelijk ooit gelezen te hebben dat hij zichzelf ook als engel voorstelt. Ik vond het voorlopig alleen bij Lustenhouwer en Hessel terug, die het uit de volksmond optekenden. Blij hier te vinden dat het van Waeri komt. Ik kon aan de gelijkenis tussen de beide teksten al opmaken dat ze op hetzelfde liedblad waren gebaseerd en nu ge het zegt, de stijl is helemaal Waeri.

  Ga naar de reactie
  21/08/2022 om 8:41 pm
 • Van Jan Huyghe op 'k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had

  Inderdaad zal het een “eeuwige discussie” blijven, zoals Roger opmerkt. En in zijn anekdote: twee zangers op een markt zijn als twee hanen op een hof…
  In elk geval, als AC specifiek onder een lied plaatste “Gedicht en gezongen door Achille Coppenolle” kan ik er zeker van zijn dat hij dat lied echt zelf schreef. Van de droom der zeven vrouwen is dat dus niet het geval.
  In die tijd was het auteurschap nog niet wettelijk geregeld, meen ik, toch niet inzake dat soort liederen dat we nu volkscultureel erfgoed noemen.
  Maar beide heren kenden hun woordenwisselingen over die kwestie.
  Eén ding is zeker: beiden ware belangrijke vertegenwoordigers van de Vlaamse marktzang in het interbellum, en verdienen in die galerij hun plaats. Wat Johan hen geeft met zijn website, Roger met zijn eindeloze collectie, expertise en boekenoeuvre, Bart Vermeersch met zijn studie over Cattebeke, en nog vele anderen over andere marktzangers waaronder ikzelf nu en dan over Coppenolle.
  Ook de zingende artiesten van nu zijn beslist niet allemaal vrienden hoor. Nihil nove sub sole. Het is des mensen. Zoals Willem Vermandere zingt in zijn laatste vers van De cierk: “elk schart en vecht voor zijn eigen vel”.
  Maar alle marktzangers van de 20ste eeuw verdienen lof. Ze hebben een eeuwenlange traditie voortgezet tot radio en platen hun ambacht hebben vernietigd. Voor elk van hen hetzelfde lot…
  Laten we de zaak dus maar met de fluwelen handschoen benaderen.

  Ga naar de reactie
  18/08/2022 om 7:25 pm
  • Van Johan op 'k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had

   Over de wettelijke regeling van het auteursrecht hebben we het hier in het verleden al een paar keren gehad. Het principe is vrij helder en bestond al in de 19e eeuw, maar de correcte toepassing ervan is een ander paar mouwen. Ook op deze website is het soms dansen op een slappe koord: zelfs als de namen van de werkelijke auteurs van tekst of melodie al gekend zijn, ook dan is het niet altijd duidelijk of hun auteursrecht nog geldt. Dat is bv. niet meer het geval als ze voor 1952 overleden zijn, maar velen gebruikten schuilnamen en zijn moeilijk te traceren. En de “wet op de privacy” maakt het bijna onmogelijk om relatief recente overlijdensdata op te zoeken! Bovendien moet je weten in welk gemeenteregister de persoon eventueel als overledene werd ingeschreven…
   SABAM werd (onder de naam NAVEA) exact honderd jaar geleden opgericht door Emiel Hullebroeck en consoorten, maar in de tijd der marktzangers waren nog niet veel auteurs aangesloten, en de pioniers ervan haalden hun neus op voor marktzangers.
   Volgens een zeer recente Europese richtlijn, die sinds 1 augustus van dit jaar ook in België van kracht werd, valt deze website – die een stuk cultureel erfgoed probeert te bewaren – misschien onder de uitzonderingen op dat auteursrecht, namelijk: “reproducties door instellingen voor cultureel erfgoed (zoals musea, bibliotheken, archieven, …) van beschermde werken of andere materialen die permanent deel uitmaken van hun collecties met als doel het behoud van dergelijke werken of andere materialen (artikel 6 van de richtlijn, omgezet in de artikelen XI.190, XI.191, XI.217, XI.299 en XI.310 van het Wetboek van economisch recht).”

   Ga naar de reactie
   19/08/2022 om 9:42 am
 • Van Roger Hessel op 'k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had

  Het zal wel een eeuwige discussie blijven wie de echte auteur is van sommige marktliedteksten. Het is gekend dat Cattebeke zowel teksten kreeg van Tamboer, van Jacobs en van Coppenolle. Het is ook een feit dat Coppenolle niet veel vrienden kende onder zijn collega’s. Dat moet waarschijnlijk gezien worden in de opvoeding. Terwijl het gros, om niet te zeggen bijna allemaal de marktzangers uit de lage en laagste sociale klasse kwamen, kwam Coppenolle uit de gegoede burgerij. Binnen zijn familie zagen ze hem zelfs als ‘mislopen’. Hij had ook geen contact met zijn familieleden. Ooit kreeg ik bij een optreden een neef van Coppenolle bij me die me vroeg om iets over zijn grootvader te vertellen, omdat niemand in de familie hem kende of wilde kennen. Coppenolle had ook de neiging om andere marktzangers ‘boertjes’ te noemen. Om een anekdote op te halen: Wanneer Coppenolle naar Torhout kwam om op de woensdagmarkt te zingen en hij wist dat ook Tamboer daar zou optreden, dan begon hij al om acht uur aan zijn optreden. Hij wist dat Tamboer maar begon om tien uur, en hij moest dus ‘binnen’ zijn voor Tamboer arriveerde.

  Ga naar de reactie
  18/08/2022 om 2:07 pm
 • Van Jan Huyghe op 'k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had

  Johan,
  Achille Coppenolle merkte zijn eigen liederen met “Gedicht en gezongen door Achille Coppenolle – Streng verboden nadruk”. Vlak eronder. Hij deed dat consequent, wel wat minder in zijn begintijd voor WO I.
  Zo wilde hij zijn werk beschermen. Nauwgezet: drie eigen liederen op één bladzijde = drie maal die vermelding.
  “‘k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had” staat op een AC-liedblad in mijn collectie. Niet gemerkt met zijn stempel “Gedicht en gezongen door AC”.
  Daarom ga ik er van uit dat dit lied niet van hem is. Het lijkt me ook niet echt zijn stijl. Van Tamboer? Dat kan.
  Het is een feit dat Coppenolle en Tamboer maar koele minnaars waren… Daarover hebben zijn dochters mij verteld.
  Groeten,
  Jan Huyghe

  Ga naar de reactie
  17/08/2022 om 11:59 am
  • Van Johan op 'k Heb gedroomd dat ik zeven vrouwen had

   Bedankt voor de toelichting: zoals ik onderaan in de sectie “Bronnen” aangaf heb ik zelf het bewuste liedblad van Coppenolle niet in mijn bezit. Volgens Roland Desnerck in “Muzikaal erfgoed van Oostende” staat r wel degelijk bij “woorden van Achille Coppenolle”, terwijl volgens Roger Hessel in “Lionel Bauwens, de onvergetelijke Tamboer” bij hetzelfde lied geen auteur vermeldt wordt, wat automatisch zou betekenen dat Tamboer het zelf schreef… Op andere liedbladen van Coppenolle die ik wel zelf bezit zie ik inderdaad dat hij hetzij geen hetzij de naam van de oorspronkelijke auteur vermeldt, en natuurlijk zichzelf bij de andere liederen.
   Het lied staat volgens de inventaris van MuziekMozaiek bovendien op liedbladen van Alberic Cattebeke, maar ook die heb ik niet zelf, dus ik weet niet of Cattebeke de “ware auteur” vermeldt.
   Morgen verschijnt op de website een ander lied van Tamboer of Coppenolle, waarbij ik evenmin het originele liedblad van Coppenolle in mijn bezit heb, maar daar zijn er wel (kleine) opvallende tekstverschillen… En ik vermeld de verklaringen hierover die Roger Hessel verzamelde en publiceerde.
   Bij die discussies over het auteurschap tussen concurrerende marktzangers valt het op dat ze dan wel verontwaardigd waren over het “stelen” van hun teksten maar dat ze zelf zonder verpinken andermans melodieën gebruikten, vaak zonder de auteurs daarvan te vermelden, laat staan te vergoeden. Momenteel zijn de meeste van die melodietjes “public domain” maar toen nog lang niet.

   Ga naar de reactie
   17/08/2022 om 8:00 pm
 • Van willy goethals op De verdwenen boswachter van Beernem

  Het betreft een tekst van Leon Vanderplancke, stemme: seduction, Valse Boston, volgens Roger Hessel in zijn boekje De Moorden van Beernem – gezien door de ogen van marktzangers, 47 marktliederen over Vlaanderens ruchtbaarste moordzaak aller tijden (blz53) uit 2010 ( 69 blz) Hij vermeldde daarbij: dit lied is een voorbeeld van een gebrekkige tekst waarvan de inhoud nauwelijks strookt met het gebeurde.
  Volgens mijn gegevens ( bron: boeken Alfons en Katrien Ryserhove) is de boswachter Camiel ( Sassen) Dierickx sedert eind augustus 1915 spoorloos verdwenen- Zijn lijk werd nooit gevonden. Pas op 12.01.1949 werd de dood van Camiel Dierickx bij vonnis vastgelegd. Zijn vrouw/ weduwe had sedert zijn verdwijning volgens de wet geen enkel recht op een uitkering, omdat er geen bewijs van zijn dood was/is.

  Ga naar de reactie
  03/08/2022 om 2:39 pm
  • Van Johan op De verdwenen boswachter van Beernem

   Bedankt, Willy. Ik heb een 12-tal boeken van Roger Hessel in mijn bibliotheek maar zijn boekje over de moorden van Beernem heb ik niet.

   Ga naar de reactie
   03/08/2022 om 7:55 pm
   • Van Johan op De verdwenen boswachter van Beernem

    Ondertussen heb ik dat boekje wel, waarvoor dank Roger Hessel ! Deze bijdrage kan als een bescheiden aanvulling van dat boekje worden beschouwd want ik heb de vermelde zangwijze dus kunnen terugvinden … 12 jaar na de publicatie van Roger weliswaar. Allicht was het Internet toendertijd nog iets minder gestoffeerd met oude partituren.

    Ga naar de reactie
    14/09/2022 om 8:51 pm
 • Van Fred Vergauwen op Moord te Winksele (1904)

  Toen ik nog heel klein was, een goeie 65 jaar geleden, zong ons moemoe voor mij altijd een liedje terwijl ze mij op haar knieën op en neer wipte:
  (in het Liers)

  “Kèm ne kakstoel lââte mââke
  En de kââzer zat erin
  mè zân twie miljoen soldââte
  en a réé den Aâzer in
  Albèèr, Albèèr, ik zên nie bang van een Deuts gewèèr
  Albèèr, Albèèr, ik zên nie bang van een Deuts gewèèr, Al-bèèr!!”

  Ik kan de melodie nog steeds zingen, maar ik weet niet van welk liedje die oorspronkelijk zou kunnen komen. En ik kan ook geen muzieknoten uitschrijven helaas…

  Ga naar de reactie
  21/07/2022 om 11:43 am
  • Van Johan op Moord te Winksele (1904)

   Als je me een geluidsopname bezorgt van uw zangkunst terzake dan kan ik misschien de melodie herkennen. Zeker is dat niet want liedauteur C. Janssens heeft zich voor de tekst geïnspireerd op een lied dat 100 jaar eerder werd geschreven over keizer Napoleon.

   Ga naar de reactie
   21/07/2022 om 7:09 pm
 • Van Robert Vanstapel op De vreselijke kindermoord te Antwerpen (1937)

  Geachte heer,

  Spijtig, maar zonder klank of zang…

  Hartelijke groeten en dank,

  Robert Vanstapel

  Ga naar de reactie
  17/06/2022 om 9:48 am
  • Van Johan op De vreselijke kindermoord te Antwerpen (1937)

   ??? ALs ik klik op op het driehoekje voor “1. instrumentaal” of op die blauwe link zelf dan hoor ik meteen de instrumentale versie van de PDF-partituur die er net boven staat. Waarom dat bij een handvol bezoekers niet schijnt te lukken is mij nog altijd een raadsel: het gelinkte geluidsbestand is in standaard MP3-formaat en elke Internet-browser zou dit automatisch moeten herkennen. Lukt het wel als je op

   2. deze link     
   klikt ?
   Zang is er niet bij, dat moet je bij de instrumentale versies zelf doen …

   Ga naar de reactie
   17/06/2022 om 11:11 am
 • Van H. Dirkx op De schepping

  Er bestaat ook een lied over De schepping op cd gezet door Ut Muziek.
  De cd heet Feestmuziek cd 011184 STEREO (1984).
  Het lied is door Harrie Franken opgetekend in Valkenswaard.

  Ga naar de reactie
  05/06/2022 om 4:07 pm
  • Van Johan op De schepping

   In zijn boek “Liederen en dansen uit de Kempen” (MUZ0498 pag. 472) publiceert Harrie Franken een lied over de schepping dat gezongen wordt op de melodie van “Dokter Grijzenbaard” en ook inhoudelijk verschilt het wezenlijk van de hierboven beschreven versie

   adam lag op zek’re keer
   wiedewiedewiet van bom
   in’t paradijs al slapend neer
   wiedewiedewiet van bom
   en ziet in bitter weinig tijd
   was hij een grote ribbe kwijt
   gloria victoria
   wiedewiedewiet van bom sasa
   gloria victoria
   wiedewiedewiet van bom

   2 en toen zijn dutje was gedaan
   ziet hij opeens zijn eva staan
   ze lachte hem zo vriend’lijk toe
   en adam was zo blij te moe

   3 ze leefden saam in rust en vree
   zij was zo goedig en gedwee
   en wat haar ventje ook maar wou
   dat gaf zij toe die lieve vrouw

   4 wordt thans dit mens nog zo geëerd
   welnee het blaadje is gekeerd
   hij is zoals het heden gaat
   slechts baas in naam maar niet in daad

   5 toch zijn die eva’s heel wat waard
   ze brengen vreugd’ op deze aard
   ter ere van de dames dan
   hiep hiep hoera zij leven lang

   Ga naar de reactie
   05/06/2022 om 5:08 pm
  • Van Johan op De schepping

   Die CD hebben we niet maar we vonden sinds de publicatie van “onze” versie van de schepping – ondertussen meer dan 20 jaar geleden – wel een fel gelijkende versie die Harrie Franken publiceerde in “Van Zingen en Speule”, hernomen in de “Kroniek van de Kempen” nr 2. Hij noemt het daar “een variant van een lied dat ik al eerder optekende in Liempde en Luykgestel”. Die optekening stond in het boek “Liederen en dansen uit de Kempen” (MUZ0498 pag. 481) De melodie is eveneens een beetje verwant.

   toen onze god de wereld had geschapen
   toen schiep hij dieren en hij schiep ook apen
   toen waren de dieren in zeer en volle vreugd
   en ze waren met dat wonder zeer verheugd

   maar daar moest nog een ander schepsel wezen
   waarvoor de dieren zouden moeten vrezen
   god schiep den mens geheel naar zijnen aard
   en het was adam den eerste man op aard

   daar stond hij nu al in die vreemde streken
   hij had geen mens waartegen hij kon spreken
   vervelendheid lag hem op zijn gelaat
   hij was wel man maar nergens voor in staat

   hij riep o god wil mij gezelschap geven
   ’t is tot behulp van mijn teers jonkleven
   hij viel in slaap en het werd middernacht
   wat toen gebeurd is had adam nooit gedacht

   den schepper is ja toen bij hem gekomen
   en hij heeft een rib uit zijn lichaam genomen
   en schiep hem daar een alleraardigst vrouwtje van
   ’t was tot behulp al van den eerste man

   adam ontwaakt’ en hij wist niet wat hij hoorde
   een zachte stem die klonk hem in zijn oren
   @ eva die riep ach adam hoor eens hier
   ik ben geschapen alleen voor uw plezier

   die schone vrouw kon hem zeer goed vermaken
   ze leerde hem van alle vreemde zaken
   adam die riep zo riep hij overluid
   neemt al mijn ribben en maak er vrouwtjes uit

   Ga naar de reactie
   05/06/2022 om 5:01 pm
 • Van H. Dirkx op Dat kan niet bestaan

  Een versie van dit lied staat op de cd Kempen zingt van vzw Kempense tradities Herenthals

  Ga naar de reactie
  05/06/2022 om 3:05 pm
  • Van Johan op Dat kan niet bestaan

   Inderdaad. Die CD werd verspreid nadat dit artikel verscheen en is bij mijn weten niet (meer) te koop.
   De door hen gezongen tekst is alleen wat de eerste strofe betreft identiek.
   Ik voegde een fragmentje toe onderaan de liedbespreking.

   Ga naar de reactie
   05/06/2022 om 7:52 pm
 • Van Stan Boudewijns op Hoe ?

  Beste,
  Graag had ik u enkele liederen bezorgd uit WO1 Liederen die mijn grootvader uitgeschreven heeft in zijn veldboekje. Als je mij een e-mail adres bezorgd stuur ik de ingescande blaadjes even door.

  Ga naar de reactie
  30/05/2022 om 4:36 pm
  • Van Johan op Hoe ?

   (rechtstreeks geantwoord om het spam-spiders niet te gemakkelijk te maken)

   Ga naar de reactie
   30/05/2022 om 6:05 pm
 • Van Stan Boudewijns op Hoe ?

  Beste,
  Mijn grootvader is 7 jaar soldaat geweest en heeft gevochten aan de ijzer.
  Nu heb ik hier zijn veldboekje nog bewaard waar ook verschillende liederen in uitgeschreven staan. Naar welk e-mail adres mag ik deze versturen?

  Ga naar de reactie
  30/05/2022 om 4:32 pm
 • Van Rob op Grote stelen nog het meest

  Mijn moeder vertelde vaak dat een groenteman in Amsterdam centrum in de genoemde jaren een kar met deze reclame voor zijn winkel had staan, alleen weet ik niet wat voor stelen, raapstelen of rabarber, hij bedoelde, de foto is bij het overlijden van mijn moeder verdwenen, ik vind deze ook niet op internet

  Ga naar de reactie
  21/05/2022 om 1:13 pm

Copyright © 1967-2022 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi kind-thema, v2.2, op
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com