1

Meisje van 11 jaar laffelijk vermoord (1910 ?)

Geplaatst door Johan op 22 februari 2024 in liedboeken, liederen, Over Moord & Rampen |

Harrie Franken vond naar eigen zeggen dit lied op een “vliegend blad” van Alfons Van Gestel. Probleem: er zijn twee zangers met die naam actief geweest. Vooreerst Alfons (1879-1971), zoon van Joannes, geboren in Herentals maar in Aarschot gehuwd in 1902. En er is ook Alfons (1906- ), zoon van Jaak, zelf geboren in Grobbendonk maar zijn zus wordt 2 jaar later in Aarschot geboren en een jongere broer Adolf in Breda. Vader Jaak was actief als marktzanger in Mechelen maar verbleef met zijn gezin blijkbaar ook elders.

Volgens Harrie Franken was Alfons Van Gestel “een bekende Aarschotse marktzanger”, beide Fonskes zijn verwant aan de Van Gestels uit Aarschot…

De bezongen moord werd volgens de opzoekingen van Julien De Vuyst gepleegd op 6 mei 1910, dan kan de zanger bijna niemand anders zijn dan de Alfons die op dat moment 31 jaar was, de zoon van Jaak was nog een kleuter dan. Anderzijds werd de  gebruikte zangwijze pas 17 jaar later uitgebracht … en het krantenartikel beschrijft ook  heel andere feiten dan in het lied worden opgesomd.

Hierbij een krantenartikel van 15 mei 1910. Zoals gebruikelijk in die tijd worden de afgrijselijke feiten in onbedekte termen verhaald.

De dader zou voor zover we weten ook nooit gevonden worden.

In het lied van Van Gestel is het de moeder die het kind vindt, blijkbaar overreden door een auto. En de dader werd wel degelijk gevonden en bestraft.

In het krantenartikel is de moeder van het slachtoffer al een jaar eerder overleden en er is geen sprake van een moordenaar die na zijn daad door een auto zou overreden zijn.
Het gaat in het lied dus over een andere moord of Van Gestel heeft hele stukken verzonnen.

Er zijn in de liedtekst te weinig concrete aanwijzingen om de beschreven misdaad terug te vinden en te situeren. Of althans: het is mij niet gelukt.

Meisje van 11 jaar laffelijk vermoord

1016 [A] Alfons Van Gestel [C] A. Bosc

’t Was in ’t vallen van den avond
toen een moeder naar haar kind kwam vragen.
’t Was verdwenen maar waar henen?
Niemand wist waar het heen was gegaan.

’t Was ontrukt door een lafaard’ge hand
die het meelokte aan enen kant
Wat gebeurd’ hier met die arme klein?
Wat had het in dien tijd toch geleden!
G’heel ontkleed vond men den martelaar
die daar lag tussen vuilnis en blaâr.
G’heel onken’lijk verslonden
gelijk enen hond,
toen de moeder haar kindje weer vond.

Niemand hoorde deze klachten
als hij het kind daar was aan het versmachten.
Hulp vragen kon niet baten
en wanneer hij zijn lust had voldaan

vluchtte hij van zijn slachtoffer heen.
’t Kleine slachtoffer bleef daar alleen.
Maar o wonder der gerechtigheid
hij kreeg daar zijne straf ook te boeten!
Toen een auto reed in volle vaart
botste op den wrede lafaard.
Met den dood op den mond
sprak hij den wreden stond,
wees de plaats waar men het meisje vond.

’t Arme kindje had geleden
’t Hoofdje was van het lichaam gesneden
Beide beentjes gans geschonden
vond men den martelaar daar ten grond.

Voor een moeder, is dat toch niet straf,
als men daar toch zo een tijding bracht?
Denk toch eens hoe het op moeder riep
als wanneer het daar lag in de pijnen,
gans verscheurd en met wonden bedekt
vond men daar dat lief kindje gevlekt.
Maar den dader die kreeg daar dan ook zijne straf,
die daar kort nadien zijn leven gaf.

Partituur * Meisje van 11 jaar laffelijk vermoord *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
zangwijze: Griserie (1927)
In "Kroniek van de Kempen - deel 13 pag 145 (MUZ0693)
In " Moordlied XXe eeuw" (MUZ0106) Julien De Vuyst: onopgehelderde moord op Alice De Gazelle te Deerlijk, 6 mei 1910: lied 17 jaar later
In « De liedjeszangers te Berlaar en omgeving » (MUZ0727) Toine De Sutter, 1987, daar foutief toegeschreven aan Louis Boeren

Tags:

1 reactie

  • Johan schreef:

    Patrick Clabeau stuurde ons een stukje uit de “Gazet van Stekene” (waarvoor dank) waarin de plaatselijke “Waardichter” op 14 mei 1910 een liedtekst van zijn hand publiceerde over deze moord. Hij noemt wél plaats en naam zodat er in dit geval geen twijfel bestaat over zijn inspiratiebron. Zoals in die tijd gebruikelijk worden de vreselijke details onbeschaamd te berde gebracht, ook als het veronderstellingen of hypotheses zijn. En het obligate “positieve” slot waarbij de dader blijkbaar werd opgepakt is fictie. De opgegeven melodie “Van ’t gekruiste kind” is van voor 1910 en kan u beluisteren in onze bijdrage over “De moord te Winksele” in 1904. Het refrein moet dan wel telkens dubbel gezongen worden om te passen bij de melodie.
    uit de Gazet van Stekene

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com