0

Ga, kus moeder voor mij

Geplaatst door Johan op 12 januari 2023 in cahiers, liederen, Over Moord & Rampen |

De melodramatische tekst van dit lied stond in een liedjesschrift van circa 1926, maar de gekunstelde stijl en het karakteristieke “keervers” deden ons vermoeden dat er een 19e eeuws origineel moest zijn. En dat menen we te hebben gevonden in een omvangrijke partituren-verzameling van de John Hopkins University onder de verwante titel “Tell mother I die happy” (1863).

In de originele tekst van C.A. Vosburgh gaat het over een “battle” en de “Stars and Stripes Forever”. Dat kan niet anders dan gebaseerd zijn op de Amerikaanse burgeroorlog die woedde van 1861 tot 1865, want het lied werd midden in die periode geschreven en gepubliceerd.

I am dying, comrades, dying
As you bear me lightly tread
Soon ah soon I shall be lying
Whith the silent sleeping dead.
I am dying comrades, dying
Still the battle rages near
Tell me are our foes a flying,
I die happy, mother dear.

Tell my mother I die happy,
That for me she must not weep.
Tell her how I long’d to kiss her,
Ere I sank in death to sleep

 
Het gaat in de Vlaamse “vertaling” niet aanwijsbaar over een oorlogsscène, misschien werd het kort na de immense scheepsramp met de Titanic geschreven.

Ga, kus moeder voor mij

[A] onbekend [C] Jabez Burns (1805-1876)

Naast zijn broeder stond de zeeknaap
op het dek van ’t zinkend wrak.
Zijn verbleekt gelaat verraadde
hoe de ramp hem ’t herte brak.
“Moest ik in de zee verzinken,”
en hij weende toen hij ’t zei,
“en gij broeder weer zoud’ keren,
kus dan moeder nog voor mij!”

En gij broeder weer zoud’ keren,
kus dan moeder nog voor mij!”

“Angstig jagend voel ik ’t herte
In de borst van onrust slaan.
Broeder, ’k peinze aan onz’ moeder,
aan haar droefheid, haar getraan.
Zo gij”, Ach, zijn tranen rolden,
dikker dropp’lend toen hij ’t zei:
“Broeder, zo gij weer mocht keren,
O kus moeder dan voor mij!”

“Broeder, zo gij weer mocht keren,
O kus moeder dan voor mij!”

D’oudste broeder zou zich wagen
Aan den zoo geduchten sprong
naar de reddingsboot, maar toen de
schuit hem uit de golven vong
hoorde hij de jongen broeder
die nog luid en driftig zei:
“Broeder, zoo gij weer mocht keren,
O kus moeder dan voor mij!”

“Broeder, zoo gij weer mocht keren,
O kus moeder dan voor mij!”

In ’t onstuimig golvenklotsen
dat met losgetoomde klem
zwalpend dreigde, hoorde men de
naklank ener droeve stem
Maar een hoge baar ontrukte
den cadet die hijgend zei:
“Broeder, ’k zal niet weder keren,
O kus moeder toch voor mij!”

“Broeder, ’k zal niet weder keren,
O kus moeder toch voor mij!”

Zwalpend dreef hij hoog en lage
op het woelig schuimend nat
tot zijn krachten, moe geworsteld
hem begaven afgemat.
’t  Gapend diep verzwolg den drenk’ling
die zieltogend nogmaals zei:
“Zo mijn broeder weer mag keren,
kust hij moeder toch voor mij!”

“Zo mijn broeder weer mag keren,
kust hij moeder toch voor mij!”

Moeder, g’hebt uw zoon verloren,
’t was een parel van een kind.
Schrei, maar juich want uwen zoon die
heeft u tot den dood bemind.
Troostend moet u tegenklinken
wat hij zinkend altijd zei:
“Broeder, ’k min mijn lieve moeder,
ga en kus haar nog voor mij!”

“Broeder, ’k min mijn lieve moeder,
ga en kus haar nog voor mij!”

Partituur * Ga, kus moeder voor mij *
      1. instrumentaal (met intro)

 Bronnen:
zangwijze: "Tell Mother I Die Happy" (1863)
tekst uit "Muzikaal Erfgoed Oostende deel 4" (onuitgegeven) -
uit een liedjesschrift uit Bredene, 1926-1927, de vermoedelijk niet originele strofen verwijderd.
Muziek uit "The Lester S. Levy Sheet Music Collection" (John Hopkins University)
https://jscholarship.library.jhu.edu

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com