0

Van alles wat

Geplaatst door Johan op 3 mei 2022 in liedbladen, liederen, Spot & Ironie |

“Van alles wat” noemde Alberic Cattebeke dit lied, en inderdaad: enkele fait-divers van circa 1927 passeren de revue, op de melodie van “Elle a mis son smoking” (1926). De geciteerde gebeurtenissen zijn allicht bekend aan zijn publiek van toendertijd, voor ons is het niet allemaal duidelijk.


Van alles wat

[A] Alberic Cattebeke. [C] Ludo & Theo Langlois

Als mijn lied u zal bevallen zing ik u verblijd
van ieder zijn tijd
’t zij van dicht of wijd.
’k Zal er seffens aan beginnen ’t is van alles wat
van ’t geen dat is gepasseerd
of gebeuren zal.

Pier Vervaet had voortaan
zijn verken dood gedaan
Nonkel Jan, tante Stee
kregen van ’t zwijntje mee.
Hij gaf ieder zijn paart
maar op ’t lest zag Vervaet
enkel poot en oren
daar op zijn tellore
en zijn vrouw had nog juist den staart.

Lindbergh die had gevlogen over den Oceaan (1)
maar zie, enen Duits
was daar nijdig van.
’k Wil proberen ook langs België maar gelijk ge ziet,
’k moet den IJzer overgaan,
’k vlieg langs ginder niet.

’t Dochterke van Jan Steen
heeft het sport aan haar been.
Met haar lief, onbeschaamd
heeft zij polka plets (2) gedanst.
Ja, ge moet goed verstaan:
zij ’n durft nergens gaan.
Dat zal haar nu leren
aan het water spelen
en zij zal wel naar d’helle gaan

Al de torens van Ruislede (3) zijn er geplaceerd,
niets gebeurt er nog
dat men niet ’n weet.
Een prinsesje(4) is geboren, België is in feest,
toch had men ’t liever g’had
had het ’n prins geweest.

Mijnheer Taks van ons land
rezeneert met verstand
wie geen vrouw krijgen kan
wordt belast honderd frank
maar hij heeft nu affreus
nog een been in zijn neus
’t huwelijk van eigen
die geen kinders krijgen
moesten door hem zijn getakseerd.

Holland, Frankrijk ons patatten,
Engeland krijgt ons fruit
en zo gaat den boel maar ons landjen uit
maar men krijgt het allemaal weder
als het winter is
en de mensen staan verstomd
dat ’t opgeslagen is.

Lest op een botermarkt,
mensen was dat een sport,
opeens de wet was daar,
boeren kenden ’t gevaar!
En, zo gauw het kon zijn
liepen zij van het plein;
boter en de mande
lieten zij in pande,
zou dat soms margarine(5) zijn?


(1) dat was in 1927 met het vliegtuig “The Spirit of St.-Louis”
(2) het lijkt erop dat het niet bij dansen is gebleven…
(3) In Ruiselede werden 8 hoge zendmasten gebouwd, onderling verbonden met een antenne, met de bedoeling ondermeer radiocontact mogelijk te maken met Belgisch Congo. Zij werden in 1927 in gebruik genomen. Contact met Congo lukte niet te best, met New York daarentegen ging het wel goed.
(4)Prinses Josephine-Charlotte op 11/10/1927
(5) Margarine werd ook wel “valse boter” genoemd. Hier wordt precies gesuggereerd dat sommige buren margarine verkochten alsof het echte (duurdere) boter was.

Partituur * Van alles wat *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
liedblad nr 29, Alberic Cattebeke, Kortrijk (MUZ0819 pag. 1)
zangwijze: "Elle a mis son smoking"

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com