0

Keizer’s-droom

Geplaatst door Johan op 8 april 2021 in liedbladen, liederen, Wereldoorlog |

Marktzanger Leon Vanderplancke laat de Duitse Keizer Wilhelm dialogeren met zijn keizerin. Zij komt vanaf strofe 2 mee aan het woord en is er sneller dan hij van overtuigd dat ze de oorlog moeten opgeven.

Vanderplancke zegt dat zijn lied moet gezongen worden “Op een bekende wijze”; Dat is – denken wij – “La Souris Noire” dat we al eerder in oorlogsliederen tegenkwamen

Keizer’s droom

867 [A] Leon Vanderplancke [C] R. Desmoulins (1881-1939)

[HIJ] Ach wat zie ‘k met de Belgen mijne pere!
’k Moest al lang in Parijs gaan dineren
En alles ging zo goed bij ’t beginnen
’k moest overwinnen, dat was mijn droom.
Mijn soldaten verliezen hun zinnen
en zij keren terug zonder pinne.
Schier geen mannen van den slag
ja ’t verslecht van dag tot dag,
’t was al bloed da’k voor mijn ogen zag

Ja, geteld zijn mijne dagen
Gans mijn leger is verslagen
’t Is al dat bloed van vrouwen, kind en maagd
dat ik vergoot, dat mijne ziel doorknaagt.
En de Belgen zijn verbolgen,
’t zal mij in zijn furie volgen
en mij komen tergen tot mijne straf
Ja, tot aan den boord van ’t graf.

[ZIJ] Maar de Belgen zeer slim en veel wijzer
Lokten hier al uw volk aan den IJzer
Gij wildet ’t overgaan nog proberen
Zij refuseren, ’t was een begin
[HIJ] ’t Ging te ver en dat was toch te vele,
’t water stond er soms tot aan ons kele
want wij konden niet meer voort.
Al mijn kleinen zijn versmoord
of met de bajonet doorboord

[ZIJ] Hebt gij ooit op de slagvelden
aan verminkten en die helden
en aan het sissend bloedbad gedacht
dat gij ons eigen volk hebt toegebracht?
Dacht gij aan die jongelingen,
aan moeders en zuigelingen
die g’hebt gedood, gemarteld en bespot,
deed smachten in het kerkerslot?

[HIJ] Ach ’t is waar ik verloor mijne zinnen
Had ’k geweten ’k trok nooit België binnen
en ik zie mij van elkeen vervloeken,
uit alle hoeken van dorp en stad.
[ZIJ] Ja, waarom? Gij als machtigen keizer,
zaagt gij in dezen oorlog niet wijzer?
Kom wij vluchten uit Berlijn,
Tobie zit al aan den Rhijn,
daar zal hij wel gewroken zijn.

[ZIJ] Smeekt de Belgen om genade
[HIJ] Welk een schand voor ’t volk, en schade
dat hunnen keizer knielend beeft en bid
om al mijn staten en om mijn bezit
Ik zal het voor eens proberen
Ziet, zij allen refuseren
Ach vrouw, ’k gevoel er de genadeklop
op mijn marmelade kop.

Partituur * Keizer s droom *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
zangwijze: "La souris noire" cfr. Hulde aan onze soldaten

liedblad Leon Vanderplancke, Stoom-Drukkerij H. Van den Broeck-Jacobs, St. Janstraat, (Park) Aalst

Tags:

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2021 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is met behulp van deMulti kind-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende themaDesk Mess Mirrored, v2.5, vanBuyNowShop.com