1

De Clown

Op het repertoire van Jos Dumont uit Antwerpen stond dit tragische lied over een circusclown. Die heeft een relatie met een trapeziste werkzaam bij hetzelfde circus maar vermoedt dat ze hem ontrouw is. Verteerd door jaloezie confronteert hij haar met zijn vermoedens en ze geeft hem botweg de bons. The Show Must Go On en hij zorgt voor een definitieve, ijzingwekkende finale.

We vonden twee versies van de tekst en één overgeleverde versie van de bijpassende muziek waarop we onze muziekpartituur baseerden.

Het lied is wel overduidelijk een vrije vertaling van “Le Clown” zoals Adolphe Bérard dat zong in 1910 op tekst van E. Joullot.

Avec son toupet rouge et blanc
Le clown dans le cirque s’élance,
Pirouettant, cabriolant,
Hardi, souple et plein de vaillance
Qu’il est drôle, qu’il est adroit
On pouffe à ses mines sévères
Par la farce le clown est roi,
On peut oublier ses misères

Clown, fais-nous rire !
Lance des quolibets salés,
Entends la foule qui délire
A tes lourds propos envolés
Clown, fais-nous rire !

      1. Le Clown - Adolphe Bérard

De Clown

666 [A] Eugène Joullot (originele franse versie). [C] Léo Daniderff – P.D.

Met zijn haardos in rood en wit
begint de clown zijn werk te maken
Ieder die in het circus zit
weet hij kostelijk te vermaken.
Wat is hij aardig vlug en net,
koning van ’t vak hij mag het weten
Verschaft ons altijd zoveel pret
dat wij daarbij ons leed vergeten.

Clown gij doet ons lachen
gij met uw lief vrolijk gelaat
en met al uw aardige grappen
gij die door niemand wordt gehaat
Clown gij doet ons lachen

De clown gaat heen, hij triomfeert,
om haar die hij aanbidt te vinden.
Langs zijne loge gepasseerd
om te omhelzen zijn beminde.
Doch eensklaps op zijn weg gestoord
denkt hij een kus te horen smaken
Hij snelt er heen daar z’hem behoort
Maar men roept: “Clown, kom ’t volk vermaken.

Clown gij doet ons lachen
gij met uw lief vrolijk gelaat
en met al uw aardige grappen
gij die door niemand wordt gehaat
Clown gij doet ons lachen

Het ogenblik van rust is daar,
uit zijn loge ziet hij één vluchten.
Hij komt bij haar en vraagt aan haar
terwijl hij bevend staat te zuchten
“Komaan spreek op wie was bij u?”
“’t Gaat u niet aan, ’t was een lief wezen
Ik min u niet, ben schier beschaamd
de vrouw van enen clown te wezen”

Clown moet droevig lachen.
Met strenge blik ziet hij haar aan.
Die hem bemind’ heeft hem bedrogen,
wat zal er nu gebeuren gaan?
Clown moet droevig lachen

Op de kunstladder werkt hij voort
waar de taak hen beiden verenigt.
Samen beklimmen zij de koord,
’t muziek is stil, alles is enig.
’t Behoud is in zijn handen nu,
zegt: “Morgen zal ’t u niet meer lukken,
bedriegster, met mij dood ik u”
terwijl hij sneed de koord aan stukken.

Clown gij lacht niet langer,
uw jaloesie was veel te groot.
Ten gronde vielen twee lichamen,
ze vonden beiden hunne dood.
Clown, gedaan met lachen


De oorspronkelijke melodie van Léo Daniderff  is door de mondelinge overlevering flink veranderd.Partituur * De Clown *
      2. instrumentaal
 Bronnen:
zangwijze: Le Clown (1910)
liedschrift Luc Geens (moeder van) (MUZ0711 pag. 8)
liedschrift Eugeen Koopman (MUZ0349 lied nr 209 en lied nr 286)
boek "Geschiedenis van het café-chantant" Willy Lustenhouwer) (MUZ0165 pag. 345)
op www.seniorplaza.nl/Liedjes_grootmoeder (versie 20-1-2013)
ook gezongen door Claeys-Reniers en door Samyn-Fiorentino

Tags:

1 reactie

 • Johan schreef:

  In het liedschrift van Eugenius Koopman (Antwerpen, 1916 en later) staat een tekst die duidelijk op hetzelfde franse chanson is geënt maar met een afwijkend verhaal. Hier gaat het niet over een ontrouwe geliefde maar over een ziek kindje dat hij moet alleen laten om lachend op te treden voor het cirkuspubliek…

  Een arme clown zit wenend aan
  Het ziekbed van zijn kindje neder
  Weldra moet hij ter circus gaan
  Herhaaldelijk kust hij het teder
  Op ‘t bleke wezen waar de smart
  De lieve trekken weg doen krimpen
  De clown ijlt heen, hoe jaagt hem ‘t hart
  Zal men hem thans weer niet beschimpen

  Clown, spoed u voort
  Ga, lach dan toch met uw verdriet
  Wat zult ge weer applaus behalen
  Ach, dat men u maar wenen liet
  Clown … gij moet lachen

  Hij komt het circus ingesneld
  ’t Verdriet moet hij in ’t hart versmachten
  Het aanvangsuur heeft reeds gebeld
  ’t Bestuur staat ook op hem te wachten
  Clown, kom hier, kom naderbij
  Roept er een stem, ’t uur is reeds henen
  Gij schijnt zo raar, bedriegt gij mij,
  Weet dat ik niets geef om uw wenen

  Clown, spoed u voort
  Ga, lach weg de kommer en verdriet
  Hoort ’t ongeduldig volk roepen
  Ach Heer, dat men mij wenen liet
  Clown … gij moet lachen

  Het is zijn nummer dat begint
  Ieder herkent in hem den gekken
  En juicht toe, hij denkt aan zijn kind
  Wijl tranen uit zijn ogen lekken
  Ach hoort toch eens naar ’t handgeklap
  Als hij zijn tranen wil afdrogen
  Voor ’t volk is ’t enkel maar een grap
  Waarop hij eens te meer mag bogen

  Clown, rare guit
  Gij Koning in gekke mimiek
  Doch waarom blijft gij nu nog schreien
  Lach eens, ’t is de wil van ’t publiek
  Clown … gij moet lachen

  Het ogenblik van rust is daar
  Hij schijnt te vliegen huiswaarts henen
  Een voorgevoel, ’t is hem zo naâr
  Al waggelend loopt hij op zijn benen
  Nog met bleek gepoederd gezicht
  Neigt hij zich over ’t lieve wezen
  Het lampken met zijn pinkend licht
  Doet hem de dood van ’t kindje lezen

  Clown, martelaar
  Hij rukt zich de haren uit het hoofd
  Hij lacht …en hij snikt nu te samen
  Hij is van het verstand beroofd
  Clown ah ah ah ah ah
  Nu kan hij lachen…

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com