0

‘k Heb nen aardigen droom g’had van den nacht

Geplaatst door Johan op 5 april 2017 in liedbladen, liederen, Spot & Ironie |

V.O. Ursmar of voluit Ursmar Van Oosterwyck (1910-?) was een orkestleider en arrangeur, in Brussel geboren, die we bij vele indertijd populaire artiesten terugvinden als begeleider, zowel op hun fonoplaten als bij live-optredens in music-halls. Hij was internationaal actief, ondermeer bij het vermaarde Zirkus Knie, en goed gekend bij de insiders van het muzikale bedrijf. En hij maakte ook liedjes, veelal in het Frans.

In 1930 – hij was dan amper twintig jaar oud – scoorde hij een wereldwijde hit met de tango “Dans ton coeur”,  in de USA later beter bekend als “Heart and All”. Zelf zingen deed hij niet, dat liet hij over aan mensen die dat konden; hij zorgde wel voor de orkestbegeleiding van zijn eigen composities.

In 1961 bracht de groep “The Seabirds” 1 een engelstalige beatversie uit op single onder de titel “In Your Heart”.

Niet te verwonderen dus dat zowel de originele tekst als enkele “contrafacturen” 2, vooral in het Nederlands, terug te vinden zijn op marktzangersblaadjes van rond 1940.

Hier hebben we te maken met één van de teksten die Tamboer schreef op deze melodie over een “droom” die hij uiteraard had verzonnen en waarin hij van leer trekt tegen de bazen en het gezag in het algemeen, en het machtsmisbruik dat hij hen toedichtte. Misschien dacht hij op die manier aan beschuldigingen van laster en eerroof te ontsnappen want hij noemde geen namen én het was tenslotte maar … een droom!

‘k Heb nen aardigen droom g’had van den nacht

zangwijze Dans ton coeur
[A] Tamboer [C] Ursmar Van Oosterwijk 1930

‘k Heb van de nacht
zo nen aardigen droom gehad.
‘k Heb van alles gezien
en ik zal bovendien
u de waarheid vertellen.
’t Eerste van al
was nen duivel en hij kwam naar mij
en hij sprak in ’t latijn:
Als gij drinkt van die wijn
zult gij gelukkig zijn.

Seffens zat ik in een overgrote zaal.
‘k Was nen onderzoeksrechter op tribunaal.
‘k Moeste nen bankier veur werkmensen te stropen
straffen maar veur duizend frank sprak ik hem vrij.
Ik werd president minister van ons land.
‘k Had de beste mensen al op mijnen kant.
Vijftig duizend frankskes heb ik opgetrokken
en ‘k en had van g’heel dat jaar geen woord gesproken.

‘k Was fabrikant
en ‘k betaalde te weinig aan ’t volk.
Maar op zekeren dag
vroegen zij naar opslag
en ik smeet hulder buiten.
Dan werde k’ik
controleur der belastinge.
Leg ze daar geene praat
of uw boelken op straat,
‘k was ne man van de staat.

Ik ging bij den troep en ik was kolonel,
’t schoonste plaatseken van g’heel ’t soldatenspel.
Ik mocht daar ne keer die arme duivels temmen,
ja zij moesten bijten, kruipen in het zand.
In de maand Augustus van het jaar veertien
moest ik naar den oorlog, g’had het moeten zien:
ik gaf mijn commando aan den eerste wachter
en als Kolonel bleef ik geheel vanachter.

Al met nen keer,
‘k voelde mij naar omhoge gaan
mijnen droom was zo zacht
en ik was veur ne nacht
als portier in den hemel.
Er werd gebeld
’t Was ne man zonder goed of geld
‘k Liet hem binnen te laat
Sinte Pieter was kwaad
En ik vloog op de straat.

Maar ik had het goed gelukt sakkernon
‘k Viel op een kasteel en ik was nen baron
‘k Reed met mijnen auto alleman omverre
’t Kon mij nikske schelen, ‘k was verassereerd.
Juist als ik tewege was als rentenier
Hoorde ik mijn moeder roepen: hela Pier!
‘k Schoot uit mijnen droom en dwaas gelijk een verken
Moest ik mijn pulle pakken en gaan werken.

Partituur * ‘k Heb nen aardigen droom gehad vannacht *
      1. instrumentaal

1 met een jonge Sylveer Van Holme die 10 jaar later furore maakte met de vermaarde groep Wallace Collection en daarna met de wereldberoemde groep Two Man Sound
2 contrafact = een nieuwe tekst op een bestaande melodie.

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com