0

Vader, keer weer !


Louis Michiels (1881-1967)
Louis Michiels (1881-1967)

In 1918 schreef Louis Michiels – hij was toen 37 jaar en bijna vader – te Leefdaal een pakkend gedicht over een kind wiens vader aan het front riskeert te sneuvelen. Melodramatisch ook, maar dat hoorde toen zo.
Louis was in zijn tijd een gekend dichter en toneelschrijver, zijn (avondvullende) muzikale toneelstukken werden overal in de buurt opgevoerd. Helaas hebben we slechts enkele liedteksten teruggevonden, meestal zonder de muziekpartijen.

Drie broers van zijn moeder waren dirigent in de harmonieën uit de buurt, misschien zorgden zij voor de orchestraties, we weten het niet.

Voor dit lied hebben we het dan maar aangedurfd zelf een melodie te bedenken die past in de tijdsgeest van toen.

 

 


Vader, keer weer !

De sneeuw viel vlokkend op de aarde neder,
bedekte ’t land als met een wit tapijt.
Een knaapje, nog zo jong, zo lief en teder,
zat voor het raam met oogjes rood bekrijt.
Hij sprak: ach moeder, lief en teder,
zeg, komt mijn goede vader nog?
Al de soldaten zijn van ’t slagveld weder,
ach moeder zeg, komt mijn vader nog?

Refrein:
Vader lief en teder,
kom spoedig bij ons weder.
Ik bid de Heer zo menig keer:
vader, keer weer!
Ik bid de Heer zo menig keer:
vader, keer weer!

Ach, vader lief, wellicht ligt gij daar buiten,
verlaten, ergens in het somber woud.
Waar ’t vriest en sneeuwt en ruwe winden fluiten,
want, vader lief, het is buiten zo koud.
En moeder weent er ganse dagen
en smeekt om hulp, den goeden God:
ik kom den vader van mijn kind u vragen!
Heb erbarmen met ons droevig lot!

De moeder trad vol stille droefheid nader,
prangt haren zoon, snikkend aan hare borst!
Mijn zoon, mijn zoon, wees fier want uwen vader
stierf op ’t slagveld voor vaderland en vorst.
Hij stierf met onz’ naam op de lippen,
terwijl hij wrong vol wanhoop d’hand.
Een laatste zucht kwam zijnen mond ontglippen:
ik lijd! Ik sterf! Voor u en voor mijn land!

Slotrefrein:
Vrouwe en kindje teder,
ach, mocht ik zien u weder!
Ik sterf hier nu zo ver van u,
zo ver van u.
Ik sterf hier nu zo ver van u,
zo ver van u.

Partituur *Vader, keer weer ! *
      1. instrumentaal

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com