0

Minnelied van Amelia

Minnelied van Amelia

liedjesschrift Victorine Laes (fragment MUZ0351)

liedschrift van Florentine Sterckx (fragment MUZ0350)

Dit is een zeer oud lied, van het soort dat gezongen werd tijdens het beoefenen van lange eentonige handenarbeid op het veld, in de keuken, tijdens het witloof-kuisen…

Zoals ook in andere schriftjes vaak voorkomt is het woord “couplet” door Victorine verbasterd tot “complet”. En eens te meer laat ze ons in het ongewisse wat de melodie betreft.

Gelukkig werd dit lied ook opgetekend door Ate Doornbosch, met melodievarianten en gepubliceerd in “Onder de groene Linde” – deel 4, 2008, pag. 333 en volgende.

Er zijn zeer veel varianten van dit lied in omloop, ook op marktzangersblaadjes (vanaf circa 1850) en de onfortuinlijke dame heet soms Amalia, soms Berdien of Lucia, en haar ongelukkige partner blijft naamloos of wordt Ferdinand of Constant genoemd.

Het verhaal is steeds in grote lijnen hetzelfde: het meisje heeft rijke ouders en die vinden haar minder begoede vrijer ongeschikt voor een huwelijk. De afgewezen jongeman trekt radeloos naar het leger. Zij baart een kind, wordt verstoten en sterft enkele jaren later van ontbering of verdriet. Het kind bedelt en ontmoet zo de vader. Die beweent de dood van zijn geliefde, doodt het kind en pleegt zelfmoord – in oude marktzangersliederen is er zelden een happy end…

Het thema van rijk versus arm waardoor een huwelijk onmogelijk wordt, komt veelvuldig voor en vinden we ook terug in de liederen over  “Adolf“, “Het lied van August“, “Lena, die schone“.

De tekst uit het schriftje van Victorine komt vrij goed overeen met het marktzangersblad dat werd overgenomen in het boek “Het weesmeisje op het kerkhof” en luidt daar als volgt:

Wat brengt de liefde menig paar in druk,
Als de ouders de echte trouw beletten,
Somwijl komt ’t een of ander ongeluk,
Daar men de liefde wil verpletten,
Amelia die werd gevrijd,
Haar ouders zijn daar tegen,
Van eenen vriend die haar bemint,
Zij hebben malkaar de trouw gezworen;
Maar het was alles moeite verloren.

Omdat haar ouders daar zoo tegen zijn;
Zoo moesten zij malkaar verlaten,
Hoe kan de liefde zoo standvastig zijn;
Dat al de dwang toch niet kan baten;
De schaamte van het maagdenrood,
Moet voor de liefde buigen,
Amelia was kort daarna,
In een staat dat zij moest zuchten,
En hare minnaar moest gaan vluchten.

Schoon dat zijn lief stond in zijn hart geplant,
Hij nam een reis aan naar het Oosten,
Amelia bleef in verdriet en schand,
Wie zal dees droeve dochter troosten,
Zij baarde een zoontje schoon en frisch,
Waarmee zij moest gaan dolen,
Langs bosch en straat in slechte staat,
Zij riep met tranen en met zuchten,
Ach, arm kind, waar gaan wij vluchten.

Maar toen het zoontje was omtrent vijf jaar,
Toen is zij op de baan gestorven,
Met haar onnoozel schepsel nevens haar,
Daar lag zij in fleur bedorven,
Het zoontje dwaalde langs de baan,
Zonder vader of moeder,
Tot zeven jaar toen is zijn vader,
Weer van de Oost terug gekomen,
En heeft zijn lief haar dood vernomen.

Het zoontje was aan wal in slechte staat,
En ging rondom zijn brood te vragen,
En vond zijn vader in een slecht gewaad,
Zijn hart en bloed begon te beven,
Het ziet het wezen en gelaat,
Als uit zijn beeld gesneden,
Hij riep: Ach kind, van mij bemind,
Ik voel mijn bloed en ader,
Als dat ik ben uw eigen vader.

Leefde Amelia uw moeder nu,
Dan waren wij gelijk voor dezen;
Maar door haar dood ben ik mijn leven moe,
Waarvan haar ouders de oorzaak waren;
Open uw graf, Amelia,
Dat ik met u kan rusten,
In eer en deugd, voor hemelvreugd,
Dat wij na alle ons verdrieten,
Voor Gods aanschijn de trouw genieten.

Hij heeft zijn zoontje vriendelijk gekust,
En met veel tranen overgoten,
En toen zijn liefde met ’t pistool gebluscht,
En zoo zijn droevig hart doorschoten;
Zoo werd dit paar door liefdeskracht;
Voor hunne tijd begraven,
Gij ouders treurt daar dit gebeurt,
Gij zijt de oorzaak, door ’t verdrukken,
Van vele kinders, de ongelukken.

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com