1

Ne Vlaamse werkman

Geplaatst door Johan op 15 juni 2023 in Andere liederen, liedboeken, liederen |“Snoeck’s Almanak” is al enkele eeuwen het vlaggenschip van uitgeverij Snoeck-Ducaju uit Gent. Hier de covers van 1836, 1933 en 2022.
Ze begonnen met hun “Almanach” in 1782 en noemden het vanaf 1969 een “jaarboek”, wat het in feite ook geworden was: een jaaroverzicht met veel aandacht voor fotografie, design, film – wat in de 19e eeuw nog niet kon – en ook nog steeds aandacht voor litteratuur: verhaaltjes, gedichtjes, … En liedjes.

Dit lied komt uit het “Snoeck’s Liedjesboek” dat circa 1870 uitkwam en alle (door Gustave Snoeck zelf geschreven ? ) sinds 1830 gepubliceerde liedjes verzamelde. De geciteerde zangwijze “Femmes, voulez-vous éprouver” zien we in de 19e eeuw meermaals vermeld als melodie; het kwam uit de komische opera “Le Secret” (1796) van Jean-Pierre Solié en werd allicht iets vereenvoudigd door de marktzanger. We baseerden ons dus op de eveneens “eenvoudiger” versie van de melodie zoals die werd gepubliceerd door Louis Peter Grijp (+2016) en Martine De Bruyn in “De Kist van Pierlala, straatliederen uit het geheugen van Nederland”.

Snoeck’s Almanak was bedoeld voor het grote publiek, onderstaand lied dus ook: hij heeft het zo niet voor de Rijke Lui.

Ne Vlaamse Werkman

981 [A] Snoeck (Gent) [C] Jean Pierre Solié (1755-1812)

O rijken, houdt uw geld en goed,
uw wijn en pracht en lekkernijen;
En peinst niet dat ’t mij pijne doet
of dat ik u dat wil benijên.
Neen, want ik heb in mijn ellend
een goede vrouw, mijn brave Fijne.
Z’is mij getrouwig, ’k leef content :
g’en hebt geen vrouw gelijk de mijne.
G’en hebt geen vrouw gelijk de mijne.

2. Ik werke daaglijks dat het kraakt,
maar ’k zing een liedje onder ’t werken
en als nu d’arbeid eind’lijk staakt,
kan ene pint mij wat versterken.
O rijken, werken kent gij niet,
ge zit te geeuwen in de pijne.
Ik lach altijd, gij maakt verdriet.
G’en hebt geen vreugde lijk de mijne.

3. Ik word soldaat, want zonder geld
en kunnen wij niet vrij geraken.
Wij trekken dwars door stad en veld,
’t mag ongeweert of schoon weer maken :
en dat de vijand onverhoed
eens in ons vaderland verschijne,
’k zou vechten, ik; maar gij… niet goed.
G’en hebt geen herte lijk het mijne.

4. Ja gij hebt voor uw middagmaal
al wat u maar en kan behagen,
maar bij ‘nen werkmens is het raal
als hij mag aan wat benen knagen.
Maar g’en zijt toch niet in uw schik,
want gij hebt altijd ergens pijne.
Ik ete lijk ‘nen delver, ik.
G’en hebt geen mage lijk de mijne.

5. Gij zit te geeuwen op het feest,
in de komedie weeral geeuwen;
maar wij, wij lachen om het meest,
als wij tesamen zitten schreeuwen.
Ik hou van liedjes met een koor,
van gene grove, maar van fijne.
Dat doet plezier aan hert en oor.
G’en hebt geen liedjes lijk de mijne.

6. Uw God dat is alleen uw geld,
daarvoor ziet men u nederknielen,
terwijl g’uw schatten overtelt,
beheerst de winzucht nog uw zielen.
Maar mijnen God is zacht en zoet,
als rechter zal hij eens verschijnen,
hij straft het kwaad en loont het goed.
G’en hebt geen God gelijk den mijnen.

7. Als g’in verdriet of lijden zit,
waar gaat gij hulp of troost verwerven?
Uw erfgenaam, die leest en bidt
opdat gij toch alrap zoudt sterven.
Maar zucht en klaagt een arme man,
wij troosten gratis zijne pijne.
Elk loopt en helpt zoveel hij kan.
G’en hebt geen broêrs gelijk de mijne.

8. Zo ik bedanke daaglijks God
voor al hetgeen hij mij wil geven;
Ik leef tevreden met mijn lot :
Waartoe gekriept of stout gekeven?
En komt de avond eind’lijk weer,
dan ga ik bij mijn brave Fijne.
Ik leg mijn hoofd tot slapen neer:
g’en hebt geen rust gelijk de mijne.


Partituur * Ne Vlaamse Werkman *
      1. partituur instrumentaal
      2. orchestratie Band-in-a-Box

 Bronnen:
zangwijze: Femmes, voulez-vous éprouver (1796)
in "Snoecks Liedjesboek" (Gent, 1870, MUZ0530 pag. 61)
muziek uit de komische opera "Le Secret" (1796),
versie van "De kist van Pierlala" (MUZ0771 pag. 274)

Tags:

1 reactie

  • Daniel schreef:

    Mooie en interessante bijdrage!
    Laat ik nu vrij goed bevriend zijn met Sidney Snoeck, de drukker-uitgever die in Gent in de Begijnhoflaan de drukkerij had. Hij verhuisde naar de Filippijnen. Ik was er verleden jaar zelfs op bezoek.

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com