2

Het bedelaarskind

(ook genoteerd als “Het arme kind”)ook in “Zo d’ouden zongen”, Walther Van Riet, 1986


Zo d’Ouden Zongen

en in “Volkslied in W-Vlaanderen, Roger Hessel (afwijkende melodie)
ook in “Liederen van de Industriële Revolutie – deel 1” als “De kleine martelaar”
in het liedjeschrift van Eugeen Koopman (Antwerpen, 1916), lied nr 232 “Het verloren kind”

Een typisch romantisch klaaglied uit de 19e eeuw, waarbij eerder berustend wordt verteld hoe de rijke klasse minachtend omgaat met leven en welzijn van het “gewone” volk. De rijke kan zich alles permitteren, de arme is een onmachtig slachtoffer.Handschrift uit “Zo de ouden zongen”

Het bedelaarskind

tekstschrijver: Rosalie Loveling (1834-1875) (zie reactie onderaan dd. 18/2/2016),  componist onbekend.

De damp steeg op en d’avond zonk.
De sneeuw lag langs de wegen.
En ’t lichtje op de molen blonk
den armen knaap reeds tegen
Hij ging naar huis het was zo koud
de gure wind blies door het woud

Hij ging naar huis het was zo koud
de gure wind blies door het  woud.

Ginds rijst zijn dorpje reeds omhoog
het zag zijn kerkje weder.
Maar tranen glommen in zijn oog,
het arme kind zonk neder.
De knaap was moe, het dorp nog ver,
en ginder blonk reeds d’avondster

De knaap was moe het dorp nog ver
en ginder blonk reeds d’avondster.

Waar of het knaapje blijven mag,
wie zal zijn moeder troosten?
Een dag verging, een andere dag
rees op in ’t schemerend oosten
En bij het klimmen al van de maan
vond men een lijkje langs de baan;

en bij het klimmen al van de maan
vond men een lijkje langs de baan.

Wie had het arme kind gedood
dat daar was ingeslapen?
Zijn handjes en zijn kleed was rood,
bloed kleurde hem de slapen.
Men zag de sporen al van een hond,
een voetstap die daar neven stond;

men zag de sporen al van een hond,
een voetstap die daar neven stond.

Een rijke jager schoot het neer,
’t bevond zich op zijn wegen.
Het kind viel dood ter aarde neer
wat had het hem misdreven?
’t Ging door het bos de kortste baan
ziedaar wat ’t knaapje had misdaan

’t ging door het bos de kortste baan:
ziedaar wat ’t knaapje had misdaan.

Veel jaren zijn nu heengegaan
en niemand zal het weten
dat daar een misdaad werd begaan,
het kind is nu vergeten.
Het madeliefje dat daar nu bloeit
heeft ’t bloedig plekje overgroeid;

het madeliefje dat daar nu bloeit
heeft ’t bloedig plekje overgroeid.


Partituur * Het bedelaarskind *
      1. instrumentaal

 

Tags:

2 Commentaren

 • Johan schreef:

  Met dezelfde melodie en onder dezelfde titel vinden we ook een ander ontroerend verhaal van een kind: de kostwinner zit in de gevangenis omdat hij het – als oudste werknemer – had aangedurfd “om beterschap te vragen” en hij werd als een oproerkraaier, een vijand van de staat, opgesloten.
  Hoe kan dat? “Artikel driehonderdtien” is de oorzaak.
  Dit verdient nadere uitleg.
  In de 19e eeuw bestond er voor werknemers geen “recht op staking”, integendeel: elke vorm van kritiek of opstandigheid werd genadeloos in de kiem gesmoord, desnoods met behulp van gewapende troepen.
  Pas in 1866 werd het verbod op “coalition” (samenscholing of het oprichten van verenigingen) ingetrokken. Zo konden er eindelijk georganiseerde vakbewegingen ontstaan, zodat de werknemers hun belangen tegenover de werkgevers konden verdedigen.
  Maar er kwam ook een nieuwe wet, de in het lied geciteerde “artikel 310”, die de verzetsmogelijkheden van de werknemers beperkte. Zo waren gewelddaden, beledigingen en bedreigingen strafbaar – begrijpelijk – maar ook simpele “samenscholingen in de nabijheid van fabrieken of verblijfplaatsen van de werkgevers”.
  Deze nieuwe wet liet ruimte te over voor interpretaties waarbij – zoals in het lied aangegeven – ook vreedzame kritiek tot willekeurige ontslagen én gevangenschap kon leiden: de uitleg van “monsieur le directeur” werd door gerecht en politie klakkeloos geloofd en de werkman bleef de pineut.

  Onderstaande tekst moet circa 1870 ontstaan zijn. Het wordt ondermeer geciteerd in het boek “Zo werd gezongen” (1995) van Alfons De Belie, die het 100 jaar na zijn ontstaan kon optekenen uit de mond van zijn moeder Mathilde Martens.

  Zeg kind, wat deed gij op de straat
  Men hoord’ u bitter klagen
  Het was reeds in den avond laat
  Dat gij nog stond te vragen
  Wel mijnheer lief hongersnood duurt lang (bis)
  Mijn vader zit in het gevang. (bis)

  Wat heeft uw vader dan misdaan
  Om te zijn opgesloten
  Is hij een dief, een moordenaar
  Een lage schurk of een barbaar
  Neen door zijn zwoegen dag en nacht (bis)
  Heeft hij zes kinderen groot gebracht. (bis)

  Maar de kracht hem dan begaf
  Werd het loon ras afgeslagen
  ’t Is dan dat hij het lijden zag
  Voor zijne oude dagen
  En werkstaking in het verschiet (bis)
  Bracht ons dan verder in ’t verdriet. (bis)

  Als oudste arbeider der fabriek
  Werd de plicht hem opgedragen
  Te protesteren voor heel de kliek
  Om beterschap te vragen
  En om zijn rechten en om zijn klacht (bis)
  Werd hij voor den rechter gebracht. (bis)

  Beschuldigd werd mijn vader dan
  Orde en werk te storen
  En door verraad van anderen dan
  Was gans de zaak verloren
  Omdat hij streed voor ons bestaan (bis)
  Werd vader naar ’t gevang gedaan. (bis)

  Dan kwam voor ons ellend’ en nood
  In deze winterdagen
  En ’t is daarom dat ik om brood
  Zoo laat nog stond te vragen
  En nu mijnheer ‘k laat u begaan (bis)
  Straf mij ook als ik heb misdaan. (bis)

  Wie is de schuld dat in ons land
  Zoovele mensen lijden
  En dan nog zitten in ’t gevang
  Om voor hun recht te strijden
  Wel mijnheer ge weet misschien (bis)
  Da’s artikel dreihonderdtien. (bis)

 • Johan schreef:

  Vandaag ontdekten we de tekst van “Het Bedelaarskind” in het “Vlaams Verzenboek”, samengesteld door Karel Jonckheere, 1999, ISBN 90 209 3778 2. Die vond het in de dichtbundel “Gedichten”, 1870, van Rosalie Loveling (1834-1875), waarin ze samen met haar zus Virginie (1836-1923) nog wat gelijkaardige verdrietige verhaaltjes dichtte. De tekst is door de overlevering nauwelijks beschadigd, behalve de twee laatste strofen die in het origineel als volgt werden afgedrukt:

  Wanneer nu ’t najaar woedt door ’t woud,
  hoort men niet als voorhenen
  het jachtroer door het kreupelhout:
  de jager is verdwenen;
  en in het wint’rig jaargetij
  slaapt ’t haasje in zijn leger vrij.

  En menig jaar is sinds vergaan,
  geen mens meer die ’t zou weten:
  het smalle terpje is plat gegaan,
  en ’t knaapje is vergeten.
  Het voorjaar, dat op ’t grafje bloeit,
  heeft ’t bloedig plekjen overgroeid.

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2024 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com