11

De vagebond

Een wijdverspreid lied, het is niet helemaal duidelijk wie er de auteur van is. Het stond alleszins op het repertoire van de Brusselse cabaretier Jan De Baets, en het werd als dusdanig ook door de uitgevers circa 1920 genoteerd. De originele (?) Brusselse tekst van De Baets bestaat uit slechts 3 strofen, de versies van […]

Copyright © 1967-2021 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is met behulp van deMulti kind-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende themaDesk Mess Mirrored, v2.5, vanBuyNowShop.com