0

Het geheimzinnig drama te Asch (1928)

Geplaatst door Johan op 21 november 2021 in liedbladen, liederen, Over Moord & Rampen |

Louis Boeren citeert meerdere concrete en controleerbare feiten en op basis daarvan vonden we een krantenknipsel terug, daterend van 5-8-1928.

Volgens de krant werden 5 jongeren verdacht, waarvan er vier met naam worden genoemd. Dat stukje hebben we er afgeknipt; één van hen was 16 jaar oud. Uiteindelijk bleken die 4 niet de dader(s); die werd later gevonden en in februari 1929 tot 11 maanden gevangenisstraf veroordeeld door een rechtbank in Tongeren. In april 1929 wijzigde het Hof van Beroep in Luik dat verdict en legde 2 jaar gevangenisstraf op. Het was dan ook geen “moord” maar “onvrijwillige doodslag”, een belangrijk onderscheid dat marktzangers liever niet maakten.

De genoemde melodie “De wereld der Blinden” is een compositie van Willy Derby . De partituur is gedrukt in Duitsland waar Derby ook zijn platen opnam (BEKA label) maar er staat nergens een datum bij. Volgens Discogs zou een 78T-opname bij Beka in 1920 gebeurd zijn; het door Boeren beschreven drama kwam 8 jaren later.

As(ch) is gelegen in het oude “land van Loon” in de buurt van Opglabbeek(1) en Maasmechelen. In 1901 werd in As steenkool ontdekt, waardoor meteen duidelijk wordt hoe een jongeman van Italiaanse afkomst daar was terechtgekomen.


(1)Sinds 2019 gefusioneerd met Meeuwen-Gruitrode tot Oudsbergen.

Het geheimzinnig drama te Asch

[A] Louis Boeren [C] Willy Derby

Geacht publiek, wil even mij aanhoren
wat er te Asch weer te betreuren is,
waardoor een jongen, pas zesentwintig jaren
zijn jeugdig leven wreed verslonden is.
Den jongeling, Italiaan van geboorte,
onschuldig reeds in deze laffe daad,
die vond men daar zo eenzaam en verlaten,
zo laf vermoord, ontrukt van deze aard.

Ach mensen, leeft wel op dees droeve aard,
draagt nimmer een haat tot een ander.
Al ben je van rijken of van armen staat:
leeft broederlijk onder elkander.

Den Italiaan, Gasparcie geheten,
een vrijgezel van zes en twintig jaar,
had ‘s morgensvroeg zich naar de stad begeven
voor zijn plezier, om in te kopen daar.
Terwijl hij nu des avonds huiswaarts keerde
en vrolijk aankwam in het dorpje Asch,
wijl hij besloot een pintje daar te drinken,
niet wetend dat zijn laatste uur daar was.

Na korten tijd, wijl hij daar had genoten
bij het muziek van ene danspartij,
ontstond er twist, zijn lot werd nu geschonken,
men schold hem uit in ene razernij.
Terwijl hij daar haast al zijn geld verteerd had
smeet men hem buiten met een wreed gemoed.
Een lafaard heeft hem toen het hoofd verbrijzeld,
zo lag hij daar te baden in zijn bloed.

Wijl de muziek nog steeds haar schelle tonen
weergalmen liet, in ’t late avonduur,
dacht men niet aan het menselijke wezen
dat lag te snakken naar zijn laatste uur.
Na korten tijd, de lafaards niet tevreden,
zochten hun prooi ten tweeden male op.
Zij sleurden hem nog enk’le schreden mede,
hij werd geslagen en nog wreed geschopt.

En ‘s morgens vroeg, vrienden wil mij aanhoren,
vond men het lijk daar badend in zijn bloed.
Is het niet wreed, zo jong nog en onschuldig,
dat men hem zo van d’aarde scheiden doet?
Maar het gerecht zal ied’re lafaard vinden
van zo een slechte, zo een wrede daad.
In het gevang zal ieder dader boeten,
want zo een mens verdient dat levenslang.

5. Want iederen mens hier in dit aardse dal
heeft immer genoeg te betreuren.
Daarom zeg ik, mensen die hier om mij staan,
hoeft er toch geen moord te gebeuren.

Partituur * Het geheimzinnig drama te Asch *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
zangwijze: "De wereld der blinden" (Willy Derby)
liedblad Louis Boeren

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2023 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com