0

De verstoten Martha

Geplaatst door Johan op 16 september 2021 in liedbladen, liederen, Over Liefde & Verdriet |

Het is blijkbaar een veel voorkomend feit, althans toch in liederen van marktzangers: een argeloos volksmeisje wordt verleid door een rijke jongeling en raakt zwanger. De jongeman laat haar gezwind aan haar lot over zonder dat er een haan naar kraait. Zij daarentegen wordt uitgestoten en beschimpt, en dat vindt de zanger schandalig.


De verstoten Martha

890 [A] Th. Van Cranenbroeck, Brussel [C] Learsi(1) & Roger Myra & Laurent Halet (1863-1932)

Aanschouw haar, het meisje vol smart
met een schreiend wicht aan ’t hart
wank’lend en bevend gaat z’immer voort,
ja, van de een naar de and’re poort.
Overal waar zij hulp vraagt
wordt z’als een hond weggejaagd
want men kent steeds haar geschiedenis.
Eertijds was ze schoon, deftig gewis
maar nu wordt zij bespot, gehaat,
als het slijk, de modder der straat.

Het is Martha, de bloem van weleer
die verloor haar goede naam en eer
door een rijkaard die haar bracht in druk,
ontstal haar geluk.
Haar kindje smeekt aan haar droge borst:
moeder lief, ik heb honger en dorst.
Maar ach, de arme moeder beseft het niet,
hoe niemand hulpe biedt.

Ja het was enen bankierszoon
die op verleidenden toon
tot haar sprak: Martha ik zweer u trouw,
eenmaal zult gij wezen mijne vrouw.
Haar ziel werd hierdoor bekoord,
hoe zoet klonk dit liefdewoord.
De toekomst scheen er voor haar zo schoon
alles geleek wel aan enen droom,
tot dat hij op een dag verdween
en haar met een kind liet alleen.

En nu verstoten van elkeen
gaat zij door het leven heen
vragend om een klein stukje brood
voor haar en haar kindje in nood.
Ach, heb medelij met haar!
Neen, haar schuld is niet zo zwaar
want ’t is niet voor d’eerste maal
dat een slachtoffer valt van het kapitaal.
Sta haar nu bij, verstoot haar niet,


(1) Marcel Learsi = pseudoniem van Marcel Israel (18xx-1959)

Partituur * De verstoten Martha *
      1. instrumentaal met intro

 Bronnen:
zangwijze: "Le bonheur d'être aimé" (1918)
liedblad "Nieuwe Vlaemsche Volksliederen van Th. Van Cranenbroeck, Brussel
liedblad "Nieuwe Uitgave van de Vlaaamsche Volkszangster door Cesarine De Smet" (MUZ0891 pag 1)
Verzameling Florent Meert (MUZ0734 pag. 123)

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2023 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com