0

De pil van Holloway

Geplaatst door Johan op 9 februari 2020 in liedboeken, liederen, Spot & Ironie |

Thomas Holloway (1800-1883) was een succesrijke Engelse fabrikant en verkoper van gepatenteerde medicijnen. Dat succes kwam niet zozeer voort uit de goede werking van zijn pillen – wetenschappelijk onderzoek na zijn dood vond maar weinig “werkzame stoffen” in zijn medicamenten – maar vooral uit zijn innovatieve en ver doorgedreven reclametechnieken. Vanaf 1837 prees hij zijn producten vrijwel dagelijks aan in de kranten en dat werkte beter dan de pillen zelf want hij werd ongelooflijk rijk. Zo kon hij ondermeer het “Holloway Sanatorium” laten bouwen in Virginia Water, waarbij architect William Henry Crossland zich liet inspireren door de lakenhalle van Ieper ! Circa 1865 bouwde hij voor zichzelf en zijn familie een riant landhuis op een domein van 29 ha in Sunninghil en daar heeft u misschien ooit beelden van gezien want rond 1970 was “Tittenhurst Park” de woning van John Lennon en Yoko Ono …Amersfoortsche Courant | 23 maart 1875

In 1863 schreef Andreas De Weerdt het lied “Neemt Hop! Hop ! Hop !” (in zijn “Elfde Reeks Nieuwe Liedjes”) op de wijze van “De man wordt oud” (ons onbekend) en daar komt Holloway ter sprake:

Daar is nu weer bij ’t Revalent,
Bij ’t Holloway medikament,
En ander flauw marmitters,
Een splinternieuw apthekerij,
Loopt al de rest nu maar voorbij:
Neemt hop … hop … hop .. .
Neemt hop … hop … hop .. .
Neemt hop … hop … hopbitters.

In de volgende strofen beschrijft De Weerdt ironisch hoe ook dit nieuwe medicament zowat alle kwalen geneest, tot de meest idiote toe.
Holloway werd nog net niet op gelijke hoogte gesteld met Sequah, de illustere wonderdoktoor.

In een ander lied van een onbekende auteur gaat het al even laatdunkend over een “wonderpil” van Holloway. Het lijkt wel alsof de tekstschrijver de reclameboodschappen heeft verzameld waarbij er geen eind schijnt te komen aan de fantastische eigenschappen van dat medicament. Ook die tekst moet uit de 19e eeuw stammen, maar toch wist Willy Lustenhouwer nog iemand te vinden die de melodie kon voorzingen.

De pil van Holloway

auteur onbekend

Hebt ge nimmer horen spreken
Van die wonderbare pil
Die eenieder kan genezen
Als men maar genezen wil.
Ja, het staat in mijn gazette,
Allen varen er wel mee,
Ja, twaalf duizend zijn bekomen
Met een pil van Holloway

Ja, het staat in mijn gazette,
Allen varen er wel mee,
Ja, twaalf duizend zijn bekomen
Met een pil van Holloway

Holloway geneest de kwalen
Van eenieder, zonder pijn.
Hij herstelt ook nog de zieken,
Zelfs die onherstelbaar zijn.
Voor een zeer geringe somme,
Voor zowat een frank of twee
Kunt ge’t leven lang genieten
Dank zij dokter Holloway.

Voor een zeer geringe somme,
Voor zowat een frank of twee
Kunt ge’t leven lang genieten
Dank zij dokter Holloway.

Hebt ge tandpijn of de pokken,
Typhus, maagpijn, flerecijn?
Zijn de longen of de lever
Aangedaan door wrede pijn?
Spoedig naar de apotheker,
Maar: draagt wel uw beurze mee,
Dan keert ge terug, genezen,
Dank zij dokter Holloway.

Spoedig naar de apotheker,
Maar: draagt wel uw beurze mee,
Dan keert ge terug, genezen,
Dank zij dokter Holloway.

Revalenta was een goede,
Een kostbare medicijn
Maar die is nu rats versleten,
Zalf en pillen moeten ’t zijn.
Laatstmaal was er zo een zieke
Die verkwijnde in smart en wee.
‘k Zei hem: wilt ge gauw genezen,
Neem een pil van Holloway.

Laatstmaal was er zo een zieke
Die verkwijnde in smart en wee.
‘k Zei hem: wilt ge gauw genezen,
Neem een pil van Holloway.

Neem een pil en strijk wat zalve
Op de plaats waar gij door pijn,
Sprak ik minzaam tot de zieke,
Somtijds mocht gekwollen zijn.
En zijn ziekte week zo spoedig
Dat hij na een dag of twee
Gans genezen lag op ’t kerkhof,
Dankzij dokter Holloway.

En zijn ziekte week zo spoedig
Dat hij na een dag of twee
Gans genezen lag op ’t kerkhof,
Dankzij dokter Holloway.

Hebt g’een vrouw die niet kan zwijgen,
Die u nooit met ruste laat,
Daarvan kunt gij haar genezen,
niets dat zo gemak’lijk gaat.
Wilt ge haar tot zwijgen brengen
Als ze stoort uw peis en vree,
Doe haar telkens binnenslikken
ene pil van Holloway.

Wilt ge haar tot zwijgen brengen
Als ze stoort uw peis en vree,
Doe haar telkens binnenslikken
ene pil van Holloway.

‘k Heb nu reeds vele coepletten
Hier gezongen tot vermaak
Van u allen, beste vrienden,
’t wordt tijd dat ik er mee staak.
Want, hoe zal ik dat nu zeggen
Dat gij allen blijft tevree?
Uw gezang is niet veel beter
Dan een pil van Holloway.

Want, hoe zal ik dat nu zeggen
Dat gij allen blijft tevree?
Uw gezang is niet veel beter
Dan een pil van Holloway.

Partituur * De pil van Holloway *
      1. instrumentaal

Tags:

Plaats een antwoord

HTML-code is niet toegestaan (pech voor SPAMmers)

HTML-code niet toegestaan
Form filling spam bots are redirected to the FormSpammerTrap.com web site.

Loading...

Verstuur uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Copyright © 1967-2023 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met behulp van het Multi sub-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com