0

De bedrogen Duivel

Geplaatst door Johan op 16 mei 2018 in liedbladen, liedboeken, liederen, Spot & Ironie |

In het bundel “Achtste reeks Nieuwe Liedjes” van Antwerpenaar Andreas De Weerdt (1825-1893), geschreven en gepubliceerd circa 1880, vinden we het relaas van “De Bedrogen Duivel”, met vermelding van melodie.

De eeuwenoude sage van de gewone sterveling die de Duivel te slim af was werd al van in de 16e eeuw overal in de Lage Landen verteld. Meerdere componisten maakten er zelfs een opera-bewerking van, gebaseerd op de Duitse variant met “dokter Faust” in de hoofdrol.

In de eerder grappige versie van ADW (Andreas de Weerdt), naar eigen zeggen gebaseerd op een verhaal van Theodoor Van Ryswijck (1811-1849), slaagt de Duivel moeiteloos in de twee eerste onmogelijke opdrachten maar druipt hij af met de staart tussen de bokkepoten als hij  de derde een laatste opdracht verneemt: 14 dagen samenleven met de echtgenote van Jan Piet. Die wint  de weddenschap en mag zijn honderdduizend kronen behouden. En ook “zijn wijf”, aan de hel was hij dus toch niet helemaal ontsnapt…

ADW geeft niet 1 maar twee mogelijke melodieën op die passen bij zijn tekst. “Deezeke moest het weten”, dat verwijst naar een lied van tijdgenoot Karel Waeri, en “Nieuw Muziek van Alfons Janssens”, dat doelt op de bladmuziek uitgegeven door A.Janssens (1836-1915)

klik op de afbeelding om de volledige partituur op te halen

In dit geval is het toch de volksere melodie van “Deezeke”1 die we samen met de licht verminkte tekst een eeuw later nog terugvinden in liedschriftjes of bij oudere “zegspersonen”. De “Deezeke”-melodie werd ook gebruikt bij andere liederen waarnaar soms werd doorverwezen: “De wereld binnen 1000 jaar“, “Den Eiffeltoren”, “De hel”, “De nieuwe lasten”, “Pacificatie”, “De vaagmachien”, “De zeven hoofdzonden”. Dankzij Erik Demoen en zijn omvangrijke publicatie “Liederen der Industriële Revolutie” (deel 3) weten we hoe die melodie moet klinken.


In “Liederen en dansen uit de Kempen” plaatste Harry Franken een versie die hij in Meerveldhoven als “De verkochte ziel” had gehoord en die van ver nog een beetje lijkt op “Dezeke” maar waarbij ook de tekst al van bij de eerste zin begint af te wijken.

Oorspronkelijke tekst:

Dat werd in Meerveldhoven een kleine eeuw later:


De prestigieuze Meir werd dus de “markt” (uitgesproken de “merkt” of “met”, de verwarring is begrijpelijk voor een niet-Antwerpenaar)
Julien De Vuyst hoorde in Mere een versie zingen door Theofiel Van Keymolen die nog wat verder afdwaalde van het origineel en besprak die uitvoerig in oktober 1970 in  “Mededelingen van de Heemkundige KRING Van Mere” (Jg. X Nr. 4 )

De door De Vuyst genoteerde melodie is in Mere in een andere richting ontspoord maar blijft verwant aan “Dezeke”.


Het lukt niet altijd om het origineel van liederen terug te vinden die een paar generaties later nog steeds her en der gekend zijn, hier wel, dus verkiezen wij dit origineel in zijn geheel hier op te nemen.

De bedrogen Duivel

Jan Piet die had zijn ziel verkocht
voor honderduizend kronen,
die hij van Satan had verzocht
om op de Meir te wonen.
Met zo een schoon madam
die hij tot huisvrouw nam.
En na de zeven jaren
zou Satan komen om zijn ziel
en er naar d’hel mee varen
zodra den tijd verviel,

zodra den tijd verviel.

Die Satan was de wreedste niet
maar wel een joviale;
hij had gezegd aan onzen Piet:
«Wanneer ik u kom halen,
dan geef ik u het recht
zo gauw als ge ‘t mij zegt
dat ik moet doen drie toeren.
En als er één is van de drij
die ik niet uit kan voeren
dan laat ik u nog vrij,

dan laat ik u nog vrij.»

Dat was me goed. De vent die dee
zijn best om blij te leven.
Hij at en dronk, hij liep en ree;
plezant! Ja overdreven.
‘t Was enkel met zijn wijf
dat hij kwam in gekijf,
maar dat was een dragonder!
Een kwaad serpent! Een slangevel,
dat er zo geen van onder
in ‘t diepste zit van d’hel,

in’t diepste zit van d’hel.

Als nu de tijd verlopen was
en Satan af kwam zakken,
dan sprak de vent: «Ge moet eens ras
een brug daar neer gaan plakken.
Van hier tot op Sint-Jan
en rijdt daarover dan,
te peerd op nen expressen
en achter u zo gauw en zwak
ge trekt de brug op flessen
en steekt z’in uwe zak,

en steekt z’in uwe zak.

Dat’s d’eerste kunst die onze vent
den duivel deed verrichten.
De Satan deed het zo patent
lijk ik die ga te biechten.
Dan sprak de vent: «Ditmaal,
ga naar de kathedraal
en kleffert zonder handen
tot boven op de torentop,
en pakt met uwe tanden
en slok den toren op,

en slok den toren op.»

Den duivel deed dat ook al gauw,
maar hij moest knarsetanden,
al gaf hij ‘t kruis een fellen knauw
‘t lag op zijn maag te branden.
Toch riep hij tot den man:
«Ge ziet dat ik het kan!».
Ja, deze stond verslagen,
maar sprak: «G’hebt nu nog één bedrijf,
gaat er eens veertien dagen
nu leven met mijn wijf,

nu leven met mijn wijf!».

«Wat» riep de Satan, «met dat kruis!
Verdomd ik zou niet geren!
Ik ging nog liever bij den Pruis2
mijn eigen engageren.
Parbleu! Die duivelin,
die ken ik meer of min
en voor geen twintig Russen
woon ik een week met uwe bruid,
ge kunt mijn botten kussen!».
En Satan trok er uit!

En Satan trok er uit!


1Deezeke is het verkleuterde “Jezeke” of “Jezuske”
2Pruisen was in die tijd (circa 1870) de opkomende macht onder Bismarck en vocht met Frankrijk een oorlog uit. Pruisen won.

 

Partituur * De bedrogen Duivel *
      1. instrumentaal

Tags:

0

Het klooster van Sint-Arjaan

Geplaatst door Johan op 9 mei 2018 in cahiers, liedboeken, liederen, Over Liefde & Verdriet |

Mieke Van Dijck stuurde ons in 2016 scans van een handgeschreven liedjesschrift dat haar grootmoeder Anna Van Robbroeck circa 1914-1918 vol schreef met een 90-tal liedjesteksten. Er staat geen datum bij maar er zijn een paar WOI liedjes in opgenomen en we weten dat het lied “Tu ne sauras jamais” dat er ook in staat in 1910 werd gecomponeerd. Auteurs: Millandy / Rico – gezongen door Bourvil in de film “Fortunat” – ook gezongen door Damia in 1948
Over dat lied hebben we het hier niet, wel over “Het klooster van Sint-Arjaan” dat tekstschrijver Frans De Cort (1834-1878) publiceerde in “Zing Zang“, een liedbundel van 1866. Hij koos naar eigen zeggen een “Vlaamse melodie” waarvan hij blijkbaar toen al de auteur niet meer kende. Zowel tekst als melodie zijn dus met ruime marge in het “public domain” te situeren.

Dat lied intrigeerde ons omdat het toen in het zeer katholieke Vlaanderen blijkbaar toch mogelijk was monkelend en ondeugend te zingen over het kloosterleven. Dubbel opmerkelijk omdat het pakweg 50 jaar later werd opgenomen in een schriftje van een naar ik aanneem godvruchtig en deugdzaam Vlaams meisje…

Kort samengevat gaat het over een meisje dat door haar lief Willem verrassend wordt gesteund als ze twijfelt of ze toch niet voor het kloosterleven zou kiezen. Hij raadt haar het klooster van Sint-Adrianus aan waar men blijkbaar geen bezwaar heeft als er “twee paar schoenen” (van twee personen) aan het bed staan… Tegenwoordig noemt men dat een win-win situatie!
Op een liedblad uit Londerzeel1 gedateerd 1909 wordt aangegeven dat de plaatselijke vedette Ch. Van Molle het toen zou zingen, het was dus alleszins gekend toen en wellicht vrij populair in kerk-onafhankelijke kringen.

 

Het klooster van Sint-Arjaan

Lize kloeg “Zo gans alleen
kan ik toch niet blijven leven.
Naar een klooster wil ik heen”
Wel dan weet ik raad te geven.

“Naar het klooster moet ge gaan, kind
Naar het klooster van Sint-Arjaan, kind!
Waar er twee paar schoenen aan
het beddeken staan, kind!”

Ei, nu zat zij in de klem,
blozend sloeg ze d’ogen neder
bij de klank van Willem’s stem:
“Lieve Lize, ik zeg het weder:

“Zeg, wat is dat voor een sticht?”
waagde ze eind’lijk te vragen.
“Is de boet er zwaar of licht?”
“Ei, ze zou u vast behagen:”

“Zeg, hoe ware mijn habijt
in die Godgewijde veste?
Hel of donker, eng of wijd?”
“Ei, het simpelst is er ’t beste

“Zo, en gij dan?” vroeg ze nog
“Ei, ik zal wel mede moeten!
Twee paar schoenen passen toch
allerbest aan twee paar voeten!

Partituur * Het klooster van Sint-Arjaan *
      1. instrumentaal


1dat zagen we in een licenciaatsverhandeling uit 1978 van Christel De Smedt, ons bezorgd na een concertje dat we aldaar mochten geven voor het Davidsfonds in november 2009

Tags:

3

“Brusselse Liekes” in beeld

Geplaatst door Johan op 8 mei 2018 in nieuws |

U was er niet bij op 6 mei? Jammer …

We hebben enkele snapshots gemaakt met onze iPhone. Aan selfies hebben we niet gedacht, we hebben dus enkel EMBALLAGE CADEAU in beeld.

Er is ook een geluidsopname gemaakt door onze gelegenheids-klankman Peter Morris, die we helaas niet publiekelijk hebben bedankt voor zijn tomeloze inzet. Ter compensatie voor Peter hier snel een gratis plug voor zijn onvolprezen groep Los Callejeros.

En enkele foto’s van 6 mei:

 

De meeste liedjes die Wreed & Plezant bracht werden eerder al uitgebreid besproken op deze website:

0

Daisy Bell (de tweepersoonsfiets)

Geplaatst door Johan op 2 mei 2018 in cahiers, liedbladen, liederen, Over Liefde & Verdriet |

Jean De Roy stuurde ons in november 2017 een paar scans uit een liedjesschrift dat waarschijnlijk door zijn grootouders werd neergepend rond 1900. Er staan een honderdtal liederen in, waarvan 19 in het nederlands.

Een van die liederen is dit:

De “originele” tekst vonden we terug op een liedblad uit Rotterdam“Origineel” wil zeggen: een vrij getrouwe vertaling van het lied dat Harry Dacre (1857-1922) – een schuilnaam, zijn echte naam was Frank Dean – schreef in 1892 onder de titel “Daisy Bell (A Bicycle Made for Two)”. De “song” werd eerst in New York en daarna in London op de scène gebracht door Katie Lawrence en het werd zo een beetje haar lijflied. Haar performance moet nogal indruk gemaakt hebben, zodat een vertaling niet alleen in een Nederlands theater terechtkwam, gezongen door “vrouw van Vlijmen”, maar ook in liedjesschriften, of althans toch in één ervan. Katie ziet er op de partituur nogal sportief uit met lange broek en pet, terwijl de tekst van het lied, ook in de originele engelse versie, toch eerder de klassieke romantische liefdesfantasie vanuit mannelijk standpunt vertolkt. Eigenaardig dus dat het lied in New York, Londen en in Rotterdam door een vrouw werd gezongen. Of moeten we daar iets anders achter zoeken?

Het is een simpele, goed zingbare melodie en het verwondert ons niet dat het een succes werd in “la belle époque”.

Daisy Bell (de tweepersoonsfiets)

‘k Weet dat een bloem in mijn hart ontbloeit,
Daisy, Daisy
die door een blik is geplant en groeit
door ‘t oog van Daisy Bell.
Heeft zij mij lief of veracht zij mij?
Z’aarzelt, dat weet ik wel.
Toch wat ik wens, leven aan de zij
van haar, van mijn Daisy Bell!

Daisy, Daisy,
geef mij het jawoord, toe!
Aan jou denk ik bij alles wat ik doe.
Och kind, denk niet rijk te trouwen,
want een rijtuig kan ik niet houwen,
maar wel een fiets, dit is toch iets,
en je zult er eens kijken hoe.

Een man en vrouw, dan per tandem zeg,
Daisy, Daisy,
trappen w’ons voort langs de levensweg,
ik en mijn Daisy Bell!
Ook zonder lamp op gaat onze rit
langs donk’re paden snel
‘t Licht in haar oogjes is schitt’rend wit
van haar, van mijn Daisy Bell

Ik zal je bijstaan in wel en wee,
Daisy, Daisy
‘k Neem als ik heenga als belle u mee,
poez’lige Daisy Bell!
Je neemt de leiding bij ied’re tocht
maar gaat het eens niet goed:
kind, dacht je dat je niet remmen mocht,
bekoorlijke Daisy Bell!

Partituur * Daisy Bell *
      1. instrumentaal

Tags:

Auteursrecht © 2000-2018 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze website gebruikt het Multi Child-Thema, v2.2, bovenop
het Hoofd-Thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com