4

Liedje van de Gelei

Geplaatst door Johan op 24 januari 2018 in liedbladen, liedboeken, liederen, Spot & Ironie, WOII |

Een liedje over “de koekoek” werd honderden jaren lang gezongen in de lage landen en ook in de 20e eeuw was het nog veelvuldig in gebruik als alom gekende melodie door markt- en gelegenheidszangers. De oudste gepubliceerde versie werd in Duitsland in het boekje “Des Knaben Wunderhorn” aangetroffen als “Es ritten drei Reuter zum Thor hinaus, Adé!”. In Vlaanderen werd dat ” Ik kwam lestmaal door een groene wei, koekoek!” en in Nederland is het beter bekend als “Al is ons Prinsje nog zo klein, hoezee!”. Hierbij een paar voorbeelden van kluchtige én kritische liederen die dezelfde melodie gebruikten.

uit “Filosofen van de straat”, Roger Hessel. Lied uit Geraardsbergen tegen Napoleon

uit “Liederen van de Industriële revolutie”

uit “Aalsters Volksleven”

uit “Snoecks liedjesboek”, vierde uitgave, Gent

uit “Al de liberale liedjes en gedichten van Nap. Destanberg 1846-1866”, Gent

liedschrift Anna Van Robbroek

uit “Kroniek van de Kempen”, deel 2

Wij kozen uiteindelijk voor een tekst op een liedblad van de gebroeders Geens uit Aarschot. Hubert Geens steekt hierin de draak met de oorlogspropaganda waarbij men de burgers probeerde wijs te maken dat al de “ersatz“-producten even goed waren als het origineel.

Liedje van de Gelei

Wat eten wij in oorlogstijd? Gelei
Met wat wordt spijs en drank bereid? Gelei
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
is alles wat de klokke slaat:
gelei, gelei, gelei (bis)

Wat geeft ons zegel twee maal zes? Gelei
Wat plakt aan tafel en aan mes? Gelei
Van pruim of kriek of abrikoos
uit glaasjes, potjes of een doos?
gelei, gelei, gelei (bis)

Wat geeft de vetste vitamine? Gelei
Wat trekt er goed op gelatine? Gelei
En “pure suiker, pure vrucht”
staat op het potje, voor de klucht.
gelei, gelei, gelei (bis)

Wat wordt er nog gedecoreerd? Gelei
Met ridderkruis en palm vereerd? Gelei
En heind’ en ver, van mond tot mond
klinkt over ‘t hele wereldrond:
gelei, gelei, gelei (bis)

Partituur * Liedje van de gelei *
      instrumentaal

0

Siska van Rotselaar

Geplaatst door Johan op 18 januari 2018 in cahiers, liedbladen, liedboeken, liederen, schrift Louis Laermans, Spot & Ironie |

Een populair kluchtlied, waarschijnlijk daterend van in de 19e eeuw1, vertelt het verhaal van (Fran)Siska, een slimme, zedige boerin die een nette heer op vrijersvoeten – in casu een advocaat uit Leuven – straft voor zijn ontrouw en zijn gebrek aan respect. We vonden de tekst herhaaldelijk terug in liedschriften en liedblaadjes tot zelfs in Nederland toe, en hoe verder van Leuven en Rotselaar verwijderd, hoe meer manifeste fouten te wijten aan onbegrepen woorden. Hieronder een paar bronnen.

liedjesschrift Louis Laermans uit Herent

liedverzameling Froyen uit Diepenbeek

verzameling liedbladen Wouters-Moorman uit Nederland

Voor de melodie vonden we minder bronnen. Het werd ons meermaals voorgezongen door een bejaarde dame in het Sint-Bernardus rusthuis van Bertem – waar de TV-ploeg van “De Ideale Wereld” regelmatig interviews ging sprokkelen – maar die haspelde helaas enkele andere melodieën er tussendoor en herinnerde zich slechts 1 strofe. Een betere voorzanger vond Harry Franken zo’n 40 jaar geleden in Weebosch, zijn woonplaats, en hij publiceerde die melodie in zijn boek “Liederen en dansen uit de Kempen”.  Het lied is afgaande op de inhoud echter duidelijk uit Vlaams-Brabant afkomstig.


Het lied werd allicht in een Vlaams-Brabants dialect gezongen want sommige rijmen kloppen anders niet.

Na vergelijking van de verschillende teksten komen wij tot onderstaand resultaat.

 

Siska van Rotselaar

Vriendjes rond ons geschaard
we zingen wat schoons en raars
we hebben hier een liedje
van Siska van Rotselaar.
Hoort eens wat schone grap
ons Siska heeft gelapt
aan enen advokaat
uit de Leuvense stad

Want al die boerinnen
die zijn los van zinnen
dat denken die heren allemaal
Maar zijt er voorzichtig,
en maakt u niet plichtig
of zij scheren u glad en kaal.

Ons Siska, net en pront,
blauw ogen, de haren blond,
kwam dagelijks naar Leuven
met haar mellekkruikske rond.
Maar in de Diestsestraat
was er een rare snaak
die al zo menig oogske
op ons Siska had gemaakt.

Ze dacht in haar eigen:
ik zal u wel krijgen
kadee, als gij niet voorzichtig zijt
dan zal Siska leren
aan die kale heren
hoe zij worden gefopt door een boerenmeid.

Madame was naar de kerk,
de meid was naar de markt
ons Siska was weer daar
ja met haar botermelk.
Siska stond in de gang
met de kruik in haar hand
mijnheer sprong uit zijn bed
al in zijn nachttoilet.

Wilt gij caresseren
dan moet ge trakteren,
moet er wijn en patekes zijn
Mijnheer in zijn slippen
ging een flesje knippen
Siska dacht: haha, nu heb ik hem fijn.

Mijnheer de trappen af
en Siska sloeg pardaf
de kelderdeur op slot:
zie dat is uwe straf!
Ziet, getrouwde kapoen,
wat de boerinnen doen
met enen advokaat
die zijnen staat2 te buiten gaat.

Och, Siska doe open,
ik zal er u kopen
een gouden ring en een zijden hoed.
Ach gij, lieve schone
mijn vrouw die gaat komen
die wordt kwaad en slaat mij zeker dood.

Siska, tot zijn malheur,
schreef op de kelderdeur:
madame, hier zit ne vent,
die van zijn vrouw niet is content!
Hij zweet water en bloed
en ziet wat Siska doet:
zij ging tot zijne schand
vlak voor het keldervenster staan.

Blijft gij hier maar zitten
al in uwe slippen
en bid nog maar een vaderons3
ja dat zal u leren
van te karesseren
wacht maar, madam die is er al op komst.

Maar nu, het schoonst van al,
mijnheer zit in de val,
madammeke is daar
en nu begint het bal.
Haha, mijnheer René,
gij se fijne kadee,
ik zal u komen helpen
en ik breng Sint-Pieter mee

Mijnheer in zijn slippen
die smeekte en bidde:
vrouwkelief, ach heb toch medelij
wilde’t mij vergeven?
Ik zal heel mijn leven
uw getrouwden lieven engel zijn.

Maar als madame dat las
wat er geschreven was
nam zij de bezemstok,
die kwam daar juist van pas.
Hij danst in z’n slippen rond
zij sloeg op kop en kont
zodat het bloed al stroomt
uit zijn neus en zijn mond.

Tot schand van de mensen
en tot penitense 4
liet z’hem zitten wel acht dagen lang.
En wel alle dagen
gaf z’hem zes maal slagen
in plaats van eten en in plaats van drank.

Ziet heerkens uit de stad,
spiegelt u aan dees grap:
betrouw toch geen boerin
want ze zijn veel te plat
en is uw hart vol lust
laat de boerin gerust
want anders wordt de brand
al met de bezemstok geblust

Ziet g’u daar al zitten
al in uwe slippen
gestampt, geslagen door haar.
Gij getrouwde lappen
laat u zo niet foppen
denk altijd aan die Siska van Rotselaar.

Partituur * Siska van Rotselaar *
      instrumentaal


1 Hoe meer strofen, hoe ouder het lied. 8 strofen waren in de 19e eeuw normaal, in de 20e eeuw waren 3 à 4 strofen de norm.
2 Hij was getrouwd en dus gebonden “in den huwelijken staat”
3 een gebed, het Onze Vader
4 Penitentie: een boete opgelegd door de biechtvader, na de schuldbekentenis en de vraag om vergiffenis.

3

Lied van de klas

Geplaatst door Johan op 10 januari 2018 in cahiers, liedboeken, liederen, Soldaten |

Er werd niet alleen op straten en pleinen gezongen of bij het werk of in café, ook in het leger zongen de soldaten wat af. De eentonige marsoefeningen waren verteerbaarder als er op de maat van een lied kon gestapt worden. Een beetje zoals sea-shanties maar dan zonder boot of water.

Postkaart uit 1960 met ironische boodschap en het aantal resterende dagen.

Momenteel is de verplichte legerdienst in België niet meer van toepassing, dat is het eeuwenlang wel geweest. Er werden in de Lage Landen ontelbare veldslagen gevoerd, steeds weer andere heersers hadden voortdurend nieuwe, jonge strijders nodig. Na de onafhankelijkheid van België ging dat gewoon door: eerst werd het nodige aantal jongelingen uitgeloot, in 1909 kwam de algemene dienstplicht in de plaats en eind 1992 werd die uiteindelijk afgeschaft. Tussen 1830 en 1992 waren er dus maar weinig soldaten in het leger die daarvoor zelf hadden gekozen en veel spontaan enthousiasme was er niet. Discipline en tucht moesten hier een mouw aan passen, maar de meeste betrokkenen waren maar wat blij als hun dienst er op zat en ze in “volle congé” naar huis konden vertrekken. Tijdens de dienst hielden ze een kalender bij waarop het aantal resterende dagen kon worden afgelezen en als het zover was werd een humoristische “doodsbrief” verspreid met de naam van de afzwaaiende gelukzak. Meer info hierover op de blog Het ABL-History Forum

Rond 1960 zongen ze bij hun vertrek dit lied waarvan we de ontstaansgeschiedenis niet kennen. In de enkele boeken en schriftjes waarin het meestal fragmentair wordt vermeld zien we alleen dat geen enkele bron ouder is dan 1960. We kunnen voorzichtig besluiten dat het van na WOII moet dateren en dat het in het Belgisch leger werd bedacht, afgaande op het vele soldatenjargon van franse oorsprong. De tekst en de melodie van het refrein is letterlijk zoals we die zelf als jonge knaap hoorden zingen door enkele afgezwaaide Chiroleiders circa 1962 – we beschikten toen nog over een feilloos geheugen voor dat soort dingen … – en de strofen hebben we samengesprokkeld uit diverse bronnen want die werden door onze voorzangers overgeslagen. Voor zover nodig voegen we onderaan nog een kleine verklarende woordenlijst toe.

Lied van de klas

Vrienden sta op, de klaroen die heeft geblazen.
Vrienden, sta op, de mooie dag is daar
dat wij voorgoed de kazerne gaan verlaten,
dat wij voorgoed naar ons beminde gaan.
In khakibroek en vest zullen wij floreren,
op onze borst steken wij onze livret1.
Wij zullen ons bij die troep niet meer begeven,
want nu vandaag gaan wij in volle congé2.

En we zijn er van de klas3 en we drinken bier met emmerkes.
Terwijl die arme schachten aan ‘t patattenjassen4 zijn
vergeten wij den troep5 en onze droevige dagen.
Dan roepen wij allen gelijk:
smeerlappen ge zijt ons kwijt!

Wij moeten ook geen wapens niet meer dragen
en ons geweer dat staat in ’t magazijn
waarvoor dat wij zoveel droevige dagen
hebben gewerkt op ‘t exercitieplein.6
Ook onze zak zullen wij niet meer pakteren7
want latertijd komt hij nog wel van pas
voor d’arme schachtjes die ons remplaceren
ze krijgen ook ons goed en ons bezas.8

Wij moeten ook geen stok of schrim9 meer spelen
de gymnastiek dat doen wij ook niet meer
De corvée10 die zal ons ook niet meer vervelen,
wij gaan naar huis en hebben liberteit.
Wij moeten ook geen khakibroek meer wassen,
geen wacht meer doen of klaar staan op piket.11
Wij gaan naar huis ons burgerkleren passen
en slapen daar al in ons eigen bed.

En nu vaarwel, gij allen, beste vrienden,
doet goed uw dienst lijk wij hebben gedaan.
Gij zult het later wel zelve ondervinden
als ge met uw klas naar huis zult mogen gaan.
En ook vaarwel, gij schoon geburen meisjes,
maak geen verdriet want binnen korten tijd
dan komen er and’re soldaten binnen
die maken dan uw hartje weer verblijd.

een “bezas”


1 livret = het verlofboekje
2 volle congé = verlof voor altijd
3 de klas = de lichting
4 patattenjassen = aardappelen schillen
5 den troep, la troupe = het leger
6 excercitieplein = het plein waar marsoefeningen gegeven worden
7 pakteren = inpakken, samenproppen. Elke soldaat had een linnen zak – een “kitzak” – waarin zijn soldatenkledij moest opgeborgen en vervoerd worden
8 bezas = (fr.) besace, schoudertas met flap
9 schrim = uit het duits, verborgen waarnemingspost
10 corvée = taak, dienst. Patattenjassen bv.
11 op piket staan = klaar om bij alarm onmiddellijk uit te rukken

Partituur * Vrienden sta op *
      instrumentaal

Tags:

Auteursrecht © 2000-2018 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze website gebruikt het Multi Child-Thema, v2.2, bovenop
het Hoofd-Thema Desk Mess Mirrored, v2.5, van BuyNowShop.com