0

De schijnheilige mannen

Geplaatst door Johan op 1 april 2021 in liedbladen, liederen, Spot & Ironie |

Lionel Bauwens zingt nog eens over één van zijn stokpaardjes: bazige, bemoeizieke of wantrouwige vrouwen. Nochtans blijkt dan steeds dat die vrouwen daar redenen toe hebben!

Deze keer legt hij uit hoe een man veel miserie kan voorkomen door … een schijnheiligaard te worden. Wat niet weet, niet deert!

De schijnheilige mannen

866 [A] Lionel Bauwens [C] Ursmar Van Oosterwijk

Iedere man voelt zijn harte tot trouwen belust
maar hij kent geen berouw
want voor hem is de vrouw
hier den hemel op aarde.
Na korten tijd
komt er twist en misere in ’t gezin,
hunne liefde verplicht,
zij vergeten de plicht
en het woord van de min

Als gij nu wilt h’en dat thuis alles gaat,
luistert thans ne keer naar mij ’k geef u ne raad
Hebde gij somtijds alhier ofwel aldaar gezeten,
gij kunt toch wel maken dat niemand het hoort of ziet?
Al wat dat uw vrouwken vraagt moet gij doen,
tegen uw gedacht soms geven ene zoen.
Zet u aan de tafel altijd nevens heur om ’t eten,
dan zal zij nooit van al wat dat gij doet ietske weten

Van ’t eerste jaar
trekt de man reeds alleen op de zwier
en zijn vrouw, miskontent,
zij wordt ook een serpent,
zij beklaagt nu haar leven.
En komt de man
’s avonds laat wat bedronken naar huis;
hij veracht zijne vrouw
maar des anderdaags gauw
voelt hij weder berouw

Gij vindt er nog
en vooral onder ’t rijke geslacht
die een misstap begaan,
hunder vrouwken soms slaan
maar dat is niet geweten.
’t Is buiten wet
maar de mode brengt dat in het land
dat de man zijne vrouw
niet steeds kan blijven trouw
en daarom zeg ik nog:

Partituur * De schijnheilige mannen *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
zangwijze: "Dans ton coeur - Heart and All"
liedblad  Lionel Bauwens (MUZ0528 pag. 75),
gedrukt bij V. Pauwels, Eecloo

Tags:

0

Maar weet je wat de mode is ?

Geplaatst door Johan op 28 maart 2021 in liedboeken, liederen, Spot & Ironie |

Louis Boeren trekt van leer tegen de opeenvolgende modetrends. Volgens hem is het allemaal geldverspilling. Erger nog, door hun mode-gestuurde aankoopdrift zadelen de vrouwen hun mannen op met de  schulden die zij maken, om te kunnen flaneren in plaats van hun huishoudelijke plichten te vervullen. En voor lekker eten of sparen blijft er niets over.


Als melodie koos Boeren voor “Elle a perdu son pantalon (tout en dansant le charleston)”, een bij marktzangers populair huppel-melodietje  dat ook voor een simpele polonaise zou kunnen gebruikt worden.

Maar weet je wat de mode is ?

[A] Louis Boeren [C] E. Paoli

Het mensdom, klein en groot,
van de wieg tot aan de dood,
die spreken en preken
gedurig van de mood’
Getrouwde vrouwen meest
die spreken heel bedeesd
van kleren, begeren,
de schoonste om ter meest.
Ziet men veel vrouwen gaan
met bont en pelsen aan;
galante en dotten
en zijden kousen aan.
Met rokjes, sapristie,
nog niet tot aan de knie,
want chiqueheid in het veld
daar zijn ze op gesteld.

Maar weet je wat de mode is?
Iets wat het meeste wordt gemist:
een flinke pot met eten, vriendenscharen;
van zuur verdiende geld eens iets bewaren.
Niet naar den winkel op krediet,
dat baart in ‘t leven vaak verdriet.
Niets op je boterham,
of steeds een beetje jam,
en trek je van die mooie kleren niets meer aan.

Meisjes in ‘t algemeen
die zijn niet meer als voorheen:
zij trouwen en sjouwen,
laten de man alleen.
Zij trouwen vaak met schuld,
hun wens is toch vervuld,
en manlief kan werken
totdat hij heeft een bult.
Het huwelijksgenot,
daaraan heeft men de mot,
Cinema of Dancing
dat is hun waar genot.
Geen kousen stoppen eerst,
dat heeft zij nooit geleerd,
voor ‘t huiselijke werk staat hare hand verkeerd!

De werrekman inkluis,
hij komt van zijn werk naar huis,
hij loopt dan een blauwtje,
ja, vrienden wat een kruis.
Geen eten vind hij klaar,
ofwel is het niet gaar,
een ditje, een datje,
vanalles door elkaar.
Wijl vrouwtjelief geniet
van wat het leven biedt:
een koekje in ‘t hoekje,
wat men heel dikwijls ziet.
De man kan er niet uit
en maakt hij van zijn snuit,
pas op met commanderen
of zij trekt er uit.

Partituur * Maar weet je wat de mode is ? *
      1. instrumentaal

 Bronnen:
wijze: "Elle a perdu son pantalon" (E. Paoli)
liedblad Louis Boeren, Zonhoven in (MUZ0779) thesis "Louis Boeren 1891-1973 deel 2: verzameling der liederen" (Marleen De Rudder)

Tags:

Copyright © 1967-2021 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is met behulp van deMulti kind-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende themaDesk Mess Mirrored, v2.5, vanBuyNowShop.com