Over Johan

Artikels door Johan:

0

De borstelmarchand

Geplaatst door Johan op 26 januari 2020 in dubbelzinnig, liedboeken, liederen |

Marktzangers verkochten niet alleen  liedbladen op de markt, zij waren “goed van de tongriem gesneden”, ervaren publiekstrekkers en showmannen, dus stalden ze ook koopwaar uit die ze met een kwinkslag en alle trukken van de foor probeerden te verkopen. Of zoals Willem “Tamboer” Bauwens hierover placht te zeggen: “De mensen moeten kunnen naar huis gaan met het gedacht: zijn w’eraan bedrogen, w’hebben er toch plezier aan gehad

Dat is vandaag grotendeels vervangen door de TV-winkels met hun irritante en schreeuwerige demonstraties van wonderbaarlijke producten. Niet echt een verbetering vind ik…

borstelsDe marktzangers verkochten dus kammen, scharen en … borstels. In dit lied is de borstelverkoper een gewiekste kerel die zijn publiek weet te boeien met duidelijk dubbelzinnige eigenschappen van borstels en stelen. Verdere uitleg overbodig.

We vonden het in de verzamelbundels  “Zo de ouden zongen” (Walther Van Riet), “Het Aalsters Volksleven 1 – Markt- en Straatlied 1860-1950” (Jos Geysels), “En rijen is plezant” (Marita De Sterck en Gerda Dendooven). Auteurs van het lied niet gekend.
De genoteerde melodieën doen ons denken aan “Les fraises et les framboises” en die melodie past er dus ook bij.

Erik Wille zette zijn versie op zijn CD ” ’t Is gene zuiveren” (niet meer verkrijgbaar vrezen we, ook niet in de iTunes Store)

De borstelmarchand

[AC] onbekend

Bonsoir, beste gezellen, ‘k kom vragen met fatsoen,
of dat je soms geen vellen of borstels hebt vandoen.
Ik ben op mijne ronde, elk doet de grote kuis,
een borstel, sakkernonde, heeft elk vandoen in huis.

Groot en kleine, grof en fijne,
‘k heb er met en zonder steel.
Om te schuren, zelfs de muren,
om te witten ook al veel.
‘k Heb er grove, voor de stove,
’k heb er ook voor vest en hoed,
Kobbejagers, stratevagers,
dat verkoop ik ook heel goed.

Gaat men soms aan het witten met borstels zonder haar,
mijn wijf begint te vitten, ze zegt dan: frutselaar.
Dat duurt soms vele jaren, dat gij uw eer niet haalt,
Maar wilt ’t affront besparen, voor ‘t geen gij maar betaalt.

Voor een kerel lijk ’n perel,
met ’n steel ik weet niet hoe,
Goed gebonden, sakkernonde,
daar stemt iedereen in toe.
‘k Heb van soorten, lang’ en korte,
‘k heb er van d’n ouden tijd,
om goed van katoen te geven,
als ge maar ’n witter zijt.

G’hebt vrouwen met ‘n borstel, heel goed voorzien en straf,
want zie je, vrouwenborstels, zien somtijds zoveel af.
Zij binden rond de stelen wat vodden of papier,
dat gat verslijt zovele, ge ziet dat wel van hier.

Hoort eens vrouwen, goed onthouden,
doet wat speeksel aan de steel,
En dan zachtjes moet gij trachten,
niet te weinig of te veel,
Hem doen spannen dat is plannen,
als hij goed van voren sluit,
houdt in d’oge, niet te droge
of de steel valt er weer uit.

De vrouwen hunne borstel, die snijdt soms als een mes,
‘k Beklagen diene jongen, die daar de man van es,
Koopt dus op tijd ’n ander, zo ene lijk in vlas,
En om ermee te vagen, is dat ook eerste klas.

Borstels met de haren rechte,
goed tegen het regenweer,
Niet te breken of te steken,
en ze doen geen mensen zeer,
Nat of droge, ‘t blijft omhoge,
daarmee vagen is plezier,
Zeg eens mannen en mevrouwen,
zulke borstels heb ik hier.

Zijn er nu soms geen vrouwen, die hier nu voor mij staan,
die ‘t haar van hunne borstel, verre begint te gaan?
Stelt het niet uit tot morgen, eer gij het nog vergeet,
maar tracht vooreerst te zorgen, dat ’t uwe baas niet weet.

Want och here, hoeveel keren,
komt er daar geen kwestie van,
Voor die kweste is ‘t het beste,
dat gij goed staat met uw man,
Zoek er ene van mijn soorten,
ja ik heb er voor ’n sou,
Gij kunt vagen, hele dagen,
zelfs tot in uw bedde toe.

Partituur * De borstelmarchand *
      1. instrumentaal
      2. versie van Erik Wille (fragment)

Tags:

0

Ha, dat ik minister was

Geplaatst door Johan op 19 januari 2020 in Andere liederen, liedboeken, liederen |

Een tekst geschreven door een zekere “Herman” circa 1890 en volgens Erik Demoen in “Liederen der Industriële Revolutie” zou dat een schuilnaam zijn van A. Bogaerts, ons verder onbekend. Het is een links geörienteerd protestlied uit het Gentse en dus kreeg het ook een plaats in het boek “Gij zijt kanalje heeft men ons verweten” […]

Tags:

0

De stekelare of de keersepanne

Geplaatst door Johan op 12 januari 2020 in Andere liederen, dubbelzinnig, liedboeken, liederen |

Tekst gevonden als “De keersepan” in “Zo d’ouden zongen” (Walther Van Riet) en variante mét muziek in “Geschiedenis van het café-chantant” (Willy Lustenhouwer). Geen van beide bloemlezers vermeldt waar het vandaan komt. Het moet, afgaande op de eerste strofe, tijdens of na WOI geschreven zijn voor een guitige revue waarin een winkelier kaarsen verkoopt en […]

Tags:

0

De grendel en de klink

Geplaatst door Johan op 5 januari 2020 in Andere liederen, dubbelzinnig, liedboeken, liederen |

We zetten het nieuwe jaar in met een lied van Karel Waeri dat postuum werd gepubliceerd door zijn zoon Pieter in een aanvullende liedjesbundel met de “vetjes“, liederen die Waeri met een dikke penpunt had neergeschreven om zonder woorden duidelijk te maken dat ze nogal op het randje waren. Dit lied is zelfs ver over […]

Tags:

0

Julien de musicien

Geplaatst door Johan op 28 december 2019 in Andere liederen, dubbelzinnig, liedboeken, liederen |

Het is opvallend hoe café-chantant liedjes over beroepen bijna altijd een erotische of op z’n minst toch een dubbelzinnige bijklank hebben. Voorbeelden op deze site zijn “De lustige velomaker“, “Den elektriek-doctoor“, “De mecanicien”, “Het muzikantje“, “De scharesliep“, “De herderin“, “De visserin en de paling“, “De piloot en zijn aëroplaan” maar ook in de “authentieke” volksmuziek […]

Tags:

0

Soldaten lagen bij nachte

Geplaatst door Johan op 20 december 2019 in cahiers, liedboeken, liederen, Soldaten, WOII |

“De herderkens lagen bij nachte”, het “oude Kerstlied”  werd door de gebroeders Jozef en Albert Alberdink-Thijm bedacht in 1852 en door hen als “pas ontdekt middeleeuws kerstlied” gepubliceerd. Jozef verzamelde en bewerkte de teksten en Albert bedacht er muziek bij als de originele melodie niet kon gevonden worden. De grap lukte want iedereen geloofde echt […]

Tags:

Copyright © 1995-2020 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is met behulp van deMulti kind-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende themaDesk Mess Mirrored, v2.5, vanBuyNowShop.com