0

Het droevig einde van een schipper

Geplaatst door Johan op 20 oktober 2019 in liedboeken, liederen, Over Moord & Rampen |
  • in “Het zeemansleven III” nr. 122 in “Muzikaal Erfgoed Oostende -deel 1″ (R. Desnerck)
  • “Vissersliedje” nr. 222 in “Geschiedenis van het Café-Chantant” (W. Lustenhouwer)
  • “Het droevig einde van een schipper” in “Zo de ouden Zongen” (W. Van Riet)
  • “Het droevig einde van een schipper” in “Liederen der Industriële Revolutie – deel 1” (Erik Demoen)
  • “Zeemansleven” in “Zingende Baren” (Jef Klausing) naar een bandopname uit 1959

Dit lied gaat niet over een specifieke gebeurtenis maar het is ook geen pure fantasie: de beschreven situaties waren uit het leven gegrepen en de toehoorders – als ze vissers op zee in familie of vriendenkring kenden – hadden geen moeite om zich in te leven in het verhaal.

Het droevig einde van een schipper

tekstschrijver: onbekend – melodie: “Reviens vers le bonheur” (Eugène Gavel +1954)

Winteravond, ’t is woelig op zee,
wijl een moeder in kommer en wee
met haar kind’ren in ’t huis wordt gewacht
naar den vader die heen is gevaren.
Voor het brood van zijn kroostrijk gezin,
die trotseert hij de regen en wind,
wijl hij vecht tegen storm en zee
zegt hij steeds gedwee.

Refrein:
Hoe wreed is het voorwaar
zo te zwalpen op zee, op die baren
Voor brood in ’t huisgezin;
denkt gij niet, vissers, op de gevaren.
Hoeveel van uw bestaan
zijn er niet in de zee vergaan
Terwijl uwe kinders en vrouw
blijven in druk en in rouw?

Wijl de storm en ’t onweer buiten woedt,
zit een moeder met droevig gemoed.
Zijn schip ging en keert niet meer naar huis
en zij denkt met ’t hoofd nedergebogen
aan haar man in d’ opbruisende zee
wijl haar kind’ren in rouw en in wee
vragen: Moeder, komt vader weer?
wij minnen hem zeer?

Het werd morgen, de zee was gestild,
Aan het strand zag men veel volk gedrild
Want de reddingsboot kwam aangevaren
En hij zou er alles gaan verklaren.
Maar de vrouw met haar kreunend gelaat,
zag haar man niet en riep: ’t Is te laat,
hij is er voor zijn brood voortaan
In de zee vergaan.

Partituur * Het droevig einde van een schipper *
      1. instrumentaal

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 1995-2019 Wreed en Plezant Alle rechten voorbehouden.
Deze site is met behulp van deMulti kind-thema, v2.2, bovenop
het bovenliggende themaDesk Mess Mirrored, v2.5, vanBuyNowShop.com